#100zmianDlaFirm – już znamy pierwszy pakiet przedsiębiorczy

#100zmianDlaFirmPrzedsiębiorcom nie jest łatwo, wiedzą to zarówno oni, jak i Ministerstwo Rozwoju, które udowodniło to tworząc ponad 100 usprawnień dla firm, czyli pierwszy pakiet przedsiębiorczy. Jego podstawowym zadaniem będzie poprawa otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstw, najwięcej mają skorzystać frimy z sektora MŚP.

Wczoraj (9 czerwca) został opublikowany dokument, który dokładnie nakreśla zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w życie po to, by przedsiębiorcom żyło się lepiej. Propozycje wymagają ingerencji w wiele aktów prawnych, jednak jak zapewnia Ministerstwo rozwiążą one problemy, zarówno systemowe, jaki i te, które nurtują nas każdego dnia.

Propozycja 8 zmian

Ministerstwo Rozwoju w swoim dokumencie nakreśliło 8 rejonów, w których planuje wprowadzić zmiany. 

1. Przyjazne relacje państwo-obywatel tutaj najważniejszą zmianą wydaje się być szybki i prosty tryb załątwiania mało skomplikowanych spraw,rozstrzyganie wątpliwości na korzyść stronydążenie do polubownego załatwienia sprawy czy skrócenie czasu rozpatrywania spraw przez sądy administracyjne.

2. Mniej uciążliwe kontrole i ochrona przed zmianami interpelacji prawa w tej kategorii proponowanych zmian będzie sześć. Przede wszystkim urzędnicy chcą wprowadzić ochronę przed odpowiedzilanością za zdarzenia przeszłe w sytuacji, gdy zmieni się prawo dodatkowo zostanie wprowadzona cyfryzacja – informacje o procedurach kontrolnych będą publikowane w internecie oraz zostanie wprowadzony zakaz ponownej kontroli z zakresu, który był już sprawdzany.

3. Złagodzenie przepisów prawa pracy wobec małych przedsiębiorstw po wprowadzeniu tejże zmiany, właściciel firmy z sektora MŚP będzie mógł m.in.zatrudnić do 50 pracowników i wtedy dopiero zostanie nałożony na niego obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4. Sukcesja jednoosobowych firm tutaj prawo będzie regulowało kwestię firmy po śmierci właściciela m.in. będzie istniała mozliwośćposługiwania się w obrocie i w kontraktach z urzedami firmą oraz numerami: NIP i REGON zmarłego przedsiębiorcy, dodatkowo przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł za życia wpisać prokurenta, który będzie prowadził jego firmę po jego śmieri oraz spadkobiercy zmarłego będą mogli powierzyć jednej osobie sprawy przedsiębiorstwa do czasu zakończenia formalności.

5. Łatwiejsze odzyskiwanie długów – pakiet dla wierzyciela przepisy z tego punktu zanim wejdą w życie najpierw zostaną poddane dyskusji środowiskom przedsiębiorców i praktyków oraz ekspertów. Tutaj najważniejszymi zmianami będą zmiany w działaniu Biur Informacji Gospodarczej,umożliwienie notariuszom wystawiania nakazów zapłaty czy szybsze i skuteczniejsze postępowanie grupowe, także dla firm.

6. Pakiet ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej to jeden z najważniejszych punktów, jeśli wziąć pod uwagę kwestię prowadzenia firmy. Tutaj znajdziemy takie zapisy jak skrócenie czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej (do 7-10 lat)prowadzenie akt pracowniczych i dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznejpodniesienie limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych do którego podatnicy PIT mogą prowadzić dodatkowe księgi przychodów i rozchodów z 1.200.00 euro do 2.000.000 euro oraz podniesienie limitów przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze 150.000 euro do250.000 euro. Dodatkowo uproszczenie kwestii prawa ochrony zdrowia np. likwidacja zbędnych precedurzniesienie barier w prowadzeniu działalności gospodarczejograniczenie obowiązków raportowych i likwidacji zidentyfikowanych absurdów prawnych.

Ostatnie dwie zmiany dotyczą spółek akcyjnych oraz reformy Głównego Urzędu Miar.

Na jesień planowany jest drugi pakiet proprzedsiębiorczy, będzie on dotyczył m.in. Konstytucji Biznesu. Obecnie każdy z nas może podzielić się własnym pomysłem na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Wystarczy wejść na stronę: www.biznes.gov.pl/pomysly i zgłosić swoją propozycję lub podzielić się spostrzeżeniami nad zaproponowanymi zmianami.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju