Absolwent na przedsiębiorcę!

www.pixabay.com/PublicDomainPicturesPolska szuka przedsiębiorców i ma pomysł na to jak im pomóc. Tym razem na Wsparcie na starcie mogą liczyć absolwenci szkół wyższych. Nowy program rządowy ma do zaproponowania młodym przedsiębiorcom kompleksową pomoc w założeniu własnej firmy.

Od jakiegoś czasu widać wyraźną zmianę w promocji zakładania własnego biznesu. Polski rząd robi wszystko, aby zachęcić młodych ludzi do założenia własnego przedsiębiorstwa. Nowe firmy mają pobudzić gospodarkę i stworzyć nowe miejsca pracy. Kolejnym pomysłem na zaktywizowanie Polaków jest nowy rządowy program Wsparcie na starcie.  

Kto może liczyć na wsparcie?

Tym razem pomoc jest skierowana do absolwentów szkół wyższych, a dokładnie do:

- studentów ostatniego roku studiów wyższych, zarówno licencjackich, jak i magisterskich,

- studentów studiów magisterskich jednolitych.

Należy pamiętać, że podstawowym warunkiem otrzymania pomocy i pożyczki jest złożenie odpowiednich dokumentów w terminie do 48 miesięcy od otrzymania dyplomu. Również osoby, które składają wniosek nie mogą być zatrudnione oraz nie mogą wykonywać innej pracy zarobkowej.

Jaka pomoc?

Przede wszystkim młody przedsiębiorca może liczyć na pożyczkę podstawową, która wynosi do 60 tys. zł, co więcej na spłacenie jej ma 7 lat. Dużym udogodnieniem jest również to, że ze spłatą rat kapitałowych może poczekać do 12 miesięcy (spłacając jedynie odsetki), a oprocentowanie ww. kwoty wynosi 0,69 proc. w skali roku, co bez wątpienia można nazwać atrakcyjne.

Projekt przewiduje również docenienie osób, które planują zatrudnić w swojej firmie osoby bezrobotne. Na to przedsięwzięcie można otrzymać dodatkowe do 20 tys. zł z możliwością częściowego umorzenia.

Jak zaznacza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej studenci mogą liczyć na kompleksową pomoc bez wnoszenia opłat (za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki). A całe wsparcie jest prowadzone w ramach programu pomocy de minimis.

Gdzie znajdziemy pomoc?

Obecnie pożyczki będą udzielane w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim. Jednak możliwość skorzystania z pomocy jest dostępna w urzędach pracy na terenie całej Polski. Lista dokumentów, jakie są wymagane podczas składania wniosku znajduje się na stronie projektu.

Źródło: www.wsparciewstarcie.info