Dla kogo preferencyjne składki ZUS?

www.sxc.huPrzedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą, aby ograniczyć wydatki poszukuje sposobów na to, by móc zaoszczędzić. Jedną z możliwości jest preferencyjna składka ZUS, która pozwala nowopowstałej firmie zaoszczędzić miesięcznie ok. 600 zł. Jednak ta ulga nie jest przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców.

Nowopowstałe firmy mogą przez 2 lata płacić niższe podatki ZUS. Miesięczny koszt składki preferencyjnej wynosi ok. 600 zł, co przez okres trwania ulgi, pozwala zaoszczędzić ok. 14 400 zł. Ponadto istnieje możliwość, aby przedsiębiorca płacić mniej przez miesiąc dłużej, żeby to osiągnąć musi zarejestrować swoją firmę drugiego lub trzeciego dnia miesiąca.

Kto nie może skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorca przed zgłoszeniem siebie jako płatnika składek musi dokładnie przeanalizować, czy przysługuje mu prawo do skorzystania ze składki preferencyjnej. Wg przepisów nie każda nowopowstała firma ma prawo do ulgi.

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne nie przysługują:

- Osobom, które w ciągu ostatnich 5 lat prowadziły inną działalność gospodarczą.
- Osobom, które w ramach zakładanej firmy, chcą świadczyć usługi swojemu byłemu pracodawcy; przepis dotyczy osób, które pracowały na etacie w tym samym roku (lub w roku poprzednim), w którym chcą założyć swoją firmę i będą wykonywać dokładnie takie same czynności, jak w pracy poprzedniej.
- Wspólnikom spółek jawnych, komandytowych i partnerskich oraz jednoosobowym wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
- Twórcom i artystom, którzy nie mają zarejestrowanej działalności.
- Osobom, które prowadzą niepubliczne szkoły.
- Osobom, które współpracują z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Co należy zrobić, aby móc płacić składki preferencyjne?

Przedsiębiorca, który nie zalicza się do grupy, której nie przysługuje prawo do składek preferencyjnych, musi zgłosić siebie jako płatnika składek. Aby to zrobić musi złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG-1. Na podstawie otrzymanych informacji, urzędnicy przygotowują dla przedsiębiorcy dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek.

Oprócz tego przedsiębiorca musi zgłosić się do ZUS w sprawie ubezpieczenia, po to by wypełnić odpowiednie formularze, w zależności od tego jakie ubezpieczenia wybierze (np. formularz ZUS ZUA,jeżeli zgłoszenie dot. tylko ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych). Należy pamiętać, że do ubezpieczeń należy zgłosić się w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie musi stawić się w urzędzie osobiście, może upoważnić do tego np. księgową.

Co wchodzi w skład preferencyjnej składki na ZUS?

Przedsiębiorca może zadecydować, czy chce odprowadzać składki tylko na siebie, czy również na kogoś. Do ubezpieczenia zdrowotnego może zgłosić:

- dzieci lub wnuka – jeżeli jedno z rodziców nie posiada ubezpieczenia,
- małżonka, rodziców lub dziadków – jeżeli mieszkają wspólnie z przedsiębiorcą.

Warto pamiętać, że preferencyjne składki na ZUS, dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne, czyli:

- składki emerytalnej,
- składki rentowej,
- składki wypadkowej,
- składki chorobowej (która jest nieobowiązkowa).

Zawieszenie działalności a składka preferencyjna

W momencie, gdy przedsiębiorca w czasie trwania pierwszych 24 miesięcy zawiesi działalność, musi pamiętać, że nie spowoduje to wydłużenia trwania składek preferencyjnych ZUS. Oznacza to, że po odwieszeniu działalności, ulga będzie trwała 24 miesiące włącznie z okresem, w którym działalność była zawieszona.

Jednak, w czasie gdy działalność podlega zawieszeniu, przedsiębiorca może, ale nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Kiedy kończy się ulga i jak należy zmienić składki preferencyjne na zasadnicze?

Składka preferencyjna trwa pełne 24 miesiące oznacza to, że po ich upływie przedsiębiorca musi się wyrejestrować z dotychczasowego kodu ubezpieczeń. Dokonuje tego przy pomocy formularza ZUS ZWUA, w którym zaznacza inną przyczynę wyrejestrowaniakod 600.

W ciągu 7 dni w miesiącu, w którym obowiązuje już pełny ZUS, należy ponownie się zarejestrować – ZUS ZUA. Po tej czynności przedsiębiorca otrzyma nowy kod, który będzie oznaczał, że odprowadza on składki na zasadach standardowych.