Dofinansowanie na wczasy

www.pixabay.com/keulefmJesienno-zimowy okres dobrze jest sobie ocieplić wizją zbliżających się wakacji. Każdy pracodawca, który chce pomóc w planowanym urlopie swojego pracownika może wypłacić mu świadczenie urlopowe lub tzw. wczasy pod gruszą. Warto dowiedzieć się kiedy staje się to obowiązkiem, a kiedy jedynie dobrą wolą.

Świat za oknem jeszcze przez co najmniej dwa miesiące będzie oscylował wokół szarości i brązów, to niestety nie wpływa krzepiąco na pracowników, którzy w wolnej chwili odpływają myślami na ciepłe piaski nadmorskich plaż. Wizja urlopu w zimowe dni (i jeszcze w poniedziałki) jest katalizatorem do działań i światełkiem w tunelu na cieplejsze dni.

Warto dowiedzieć się kto i kiedy może otrzymać dodatkowe środki na wakacjie oraz w jaki sposób powinien o nie ubiegać.

Dla kogo wczasy pod gruszą?

Pracownik może liczyć na uzyskanie dofinansowania w sytuacji, gdy w jego firmie został utworzony fundusz świadczeń socjalnych. Obowiązek jego stworzenia został nałożony na przedsiębiorstwa, które:

- zatrudniają przynajmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar pracy),
- są jednostkami budżetowymi i samorządowymi (tutaj liczba pracowników nie ma znaczenia).

W pierwszym przypadku właściciel przedsiębiorstwa ma obowiązek zapytać pracowników, czy chcą aby taki fundusz został utworzony, w sytuacji gdy większość odmówi nie musi on zostać założony. W drugim przypadku założenie funduszu jest obowiązkowe, bez możliwości rezygnacji.

Warto pamiętać o tym, że dofinansowanie w formie wczasów pod gruszą pochodzi z zakładowego funduszu i jest dobrą wolą pracodawcy. Jego wysokość jest uzależniona od kilku czynników, przede wszystkim od kondycji przedsiębiorstwa, ale też od sytuacji materialnej pracownika, który o takie dofinansowanie się stara. Firmy, które z wiadomych względów nie posiadają zakładowego funduszu również mogą wspomóc swoich pracowników – przy pomocy świadczenia urlopowego. Zasadniczą różnicą między tymi zapomogami jest fakt, że w przypadku tej drugiej pracownik nie musi składać wniosku o jej przyznanie.

Jak otrzymać dofinansowanie?

W przypadku świadczenia urlopowego pracownik otrzymuje je niemal od ręki, bez składania wniosków. Inaczej sprawa wygląda w przedsiębiorstwach, które przekazują pracownikom wczasy pod gruszą. Tutaj należy złożyć stosowny wniosek w dziale kadr. Aby transakcja została pomyślnie sfinalizowana pracownik musi spełniać wymogi jakie zostały zawarte w zakładowym regulaminie np. w przypadku, gdy pracownik ma stabilną sytuację rodzinną pracodawca może nie przyznać mu świadczenia.

Warto uświadomić sobie, że niektórzy pracodawcy mogą zażyczyć sobie udokumentowania odbytych wczasów np. w formie paragonów lub zaświadczeń za pobyt w hotelu.

Może, ale nie musi

Należy pamiętać, że dofinansowania do wczasów nie jest obowiązkowe. Pieniądze zgromadzone z funduszu świadczeń socjalnych mogą zostać przekazane na inny cel, wybrany przez pracodawcę. Przede wszystkim mogą to być:

- zapomogi, bony żywnościowe, pomoc finansowa etc. – dla osób w trudnej sytuacji materialnej lub dla osób dotkniętych nieszczęśliwym wypadkiem losowym,
- dofinansowania przyzakładowych obiektów sportowych lub przedszkoli.

Wysokość świadczenia jest ustalana indywidualnie dla każdego pracownika. Przede wszystkim jest brana pod uwagę jego sytuacja materialna, ale także wymiar przepracowanych godzin, czy sposób zatrudnienia. Maksymalne świadczenie może wynieść nieco ponad 1000 zł.