Indywidualne rachunki w ZUS

e-Składka
Zarządzanie własnym przedsiębiorstwem to nie lada wyzwanie, od stycznia 2018 roku może się ono okazać choć trochę łatwiejsze. W życie ma wejść projekt e-Składka – indywidualny numer rachunku składkowego, który pozwoli opłacić wszystkie należności jednym przelewem.

Bez względu na to jakie składki przychodzi nam odprowadzać do ZUSu, od przyszłego roku możemy liczyć na duże ułatwienie. Dzięki  e-Składce będziemy mogli dokonywać płatności niemalże jednym kliknięciem, a dokładnie jednym zwykłym przelewem.

Co ważne rozdzielenie pieniędzy na poszczególne składki (ubezpieczenia i fundusze) będzie odbywało się automatycznie, co niewątpliwie będzie największym ułatwieniem. Zamiast trzech, a nawet czterech przelewów (składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) od stycznia zrobimy tylko jeden.

Konkrety

Numer będzie skłądać się z 26 cyfr, z których te od trzeciej do dziesiątej oznaczać będą numer identyfikacyjny ZUS, a ostatnie dziesięć – NIP przedsiębiorcy. Przed rozpoczęciem wpłacania warto zweryfikować, czy numer jest prawidłowy. Będzie można to sprawdzić w każdej placówce Zakładu.

Już od 1 października możemy spodziewać się informacji o nadaniu numeru rachunku składkowego.

Same plusy?

Warto podreślić, że nie będziemy mogli opłącić bieżących składek, nie regulując zaległości. Według nowych przepisów każda wpłata, która wpłynie na konto płatnika, zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona na spłatę zaległości. Zapobiegnie to narastaniu odsetek.

Jeżeli płatnik składek ma zaległości, to projekt e-Składka będzie skutkował dla niego zmianą zasad rozliczania i w tym zakresie pokrywaniem składek od najstarszych należności. W związku z tym płatnik składek, aby dalej korzystać np. ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, powinien się zgłosić do ZUS celem ustalenia tych zaległości, następnie dokonać uregulowania wpłat jeszcze przed końcem roku albo wystąpić o zawarcie układu ratalnego.

Źródło: newseria