Internet w polskich przedsiębiorstwach

www.pixabay.com/stuxTrudno jest sobie wyobrazić dzień bez Internetu, jeszcze trudniej prowadzenie przedsiębiorstwa bez niego. GUS stworzył raport, w którym podaje informacje na temat społeczeństwa informacyjnego w Polsce w 2014 roku. Jak wynika z badania – w 2014 r. komputery wykorzystało 94 proc. przedsiębiorstw, a 93 proc. wykazało dostęp do sieci.

Badanie zostało przeprowadzone zarówno w przedsiębiorstwach, jak i gospodarstwach domowych. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na trzy grupy: małe – od 10 do 49 osób, średnie – od 50 do 249 osób oraz duże – od 250 i więcej. Ogólna opinia wynikająca z badania wykazała, że w latach 2011-2014 wykorzystanie komputerów i dostęp do Internetu w przedsiębiorstwach utrzymywał się na zbliżonym i niezmiennie wysokim poziomie. Warto dokładnie przyjrzeć się wynikom.

Przedsiębiorstwa informacyjne

Jak wynika z badania w mijającym roku 94,4 proc.badanych przedsiębiorstw wykorzystuje komputery do swojej pracy. Wśród nich najgorzej wypadły małe przedsiębiorstwa – 93,4 proc., znacznie lepiej natomiast wygląda to wśród średnich i dużych przedsiębiorstw – kolejno 99,2 proc. oraz 99,6 proc. Jeżeli chodzi o dostęp do Internetu, to łącznie przedsiębiorstwa wykazały 93,1 proc., z czego małe jedynie 91,8 proc., średnie 99,0 proc., a duże 99,6 proc.

Największy dostęp do Internetu odnotowano w województwie dolnośląskim – 95 proc., niewiele mniej w mazowieckim –94,9 proc. oraz opolskim – 94,8 proc. Najsłabiej wypadło województwo zachodniopomorskie – 89,6 proc. Jak czytamy w raporcie, jedynie w siedmiu województwach odnotowano wyższy odsetek dostępu do Internetu niż średnio w kraju.

90,4 proc. przedsiębiorstw wykorzystywało szerokopasmowe łącza, które są zdecydowanym liderem, wśród połączeń internetowych. Równie dużą popularnością cieszą się połączenia mobilne (zarówno te wąsko- jak i szerokopasmowe) – 64,4 proc.

W badaniu zwrócono również uwagę na posiadanie strony www. Najczęściej własną witrynę posiadają duże przedsiębiorstwa – 90,9 proc. Najrzadziej stroną internetową mogą pochwalić się firmy zaliczane do małych – 61,1 proc. Bez apelacyjnie najczęstszym przeznaczeniem stron www jest prezentowanie katalogów wyrobów lub usług – 60,4 proc., najrzadziej natomiast możemy na nich odnaleźć personalizację zawartości strony dla stałych użytkowników7,5 proc.

W badaniu przyjrzano się również w jaki sposób (i czy w ogóle) przedsiębiorstwa wykorzystują w swej pracy media społecznościowe. Po raz kolejny to duże firmy wiodą prym - 45,6 proc., a to oznacza, że od 2013 roku więcej przedsiębiorstw sięga po SM – o 10,6 proc. Małe firmy natomiast znacznie ostrożniej podchodzą do powyższego zagadnienia, jedynie 19,6 proc. przedsiębiorstw deklaruje wykorzystywanie social mediów, warto jednak podkreślić, że to również jest poprawa, z 17,6 proc. z zeszłego roku.

Cały raport można obejrzeć pod poniższym linkiem: społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.