Kasa fiskalna – będzie obowiązkowa?

www.pixabay.com/stevepbOd stycznia 2015 roku znacznie mniej podatników będzie zwolnionych z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów zmienia dotychczasowe zasady posiadania i prowadzenia ewidencji przy ich zastosowaniu.

Do końca roku kasy fiskalne muszą posiadać podatnicy, których kwota obrotu ze sprzedaży w poprzednim lub bieżącym roku podatkowym nie przekroczyła 20 000 zł. Dotyczy to osób, które prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych.

Od stycznia 2015 roku, wraz z wejściem nowego rozporządzenia Ministerstwa Finansów, znacznie się skróci lista podatników zwolnionych z obowiązku posiadania kas rejestrujących. Jak tłumaczy resort finansów, wprowadzenie kas fiskalnych pozwoli uniknąć ewentualnych nadużyć podatkowych i tym samym poprawi prowadzenie kontroli, co w kolejności ma doprowadzić do wzrostu wpływów do budżetu.

Kto musi zakupić kasę?

Przede wszystkim od nowego roku zmieni się naliczanie kwoty granicznej, która zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Co prawda limit pozostanie ten sam – 20 000 zł, jednak zmienią się jego części składowe. Od stycznia 2015 roku w wysokość uzyskanego rocznego obrotu nie będą wpływały dostawy (nieruchomości i środków trwałych) oraz wartości niematerialne i prawne.

W nowym rozporządzeniu znajdziemy listę czynności, które zostały dodane do tych, które są objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej. Oznacza to, że od nowego roku będą ja musieli zakupić:

- mechanicy samochodowi

Naprawa samochodów, motocykli, motorowerów; naprawa opon ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie; przeglądy techniczne pojazdów.

- lekarze i dentyści:

Usługi w zakresie opieki medycznej i dentystycznej.

- kancelarie prawne:

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego;

- gabinety fryzjerskie i kosmetyczne;

- firmy gastronomiczne:

Z wyjątkiem stołówek uczniowsko-studenckich oraz tych znajdujących się na pokładach samolotów.

- dostawcy perfum i wód toaletowych:

Z wyjątkiem tych dostarczanych na pokład samolotu.

Warto pamiętać, że terminem rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej jest 28 lutego 2015 roku. Osoby, które do tej pory były zwolnione z obowiązku jej posiadania powinni dokładnie śledzić rozporządzenia. Ponieważ, jak zaznacza Ministerstwo Finansów, dla każdego podatnika mogą zostać zastosowane różne terminy utraty dotychczasowych zwolnień.

Źródło: Ministerstwo Finansów