Małe firmy zaoszczędzą

www.pixabay.comMikro przedsiębiorstwom bez wątpienia najtrudniej utrzymać się na rynku. Bardzo często musza zmagać się z problemami finansowymi, co może doprowadzić do upadku. Nowelizacja ustawy o rachunkowości ma pomóc im zaoszczędzić.

4 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości. Głównym celem zmian, będzie wprowadzenie ułatwień dla firm z sektora mikro. Przede wszystkim mają one doprowadzić do redukcji obciążeń administracyjnych związanych właśnie z rachunkowością.

Czego dotyczą zmiany?

Uproszczenia mają przede wszystkim pozwolić przedsiębiorcy zaoszczędzić czas. Głównie przez to, że po wprowadzeniu zmian będzie on mógł sporządzić skrócone sprawozdanie finansowe (bez sprawozdania z działalności), będzie zwolniony z obowiązku stworzenia rachunku przepływów pieniężnych oraz nie będzie musiał sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym.

Kto może skorzystać z uproszczeń?

Projekt ustawy obejmuje spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Przedsiębiorcy, których firmy prosperują w obrębie jednej z ww. spółek będą mogli skorzystać z wprowadzonych uproszczeń w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, jeżeli nie przekroczą dwóch z trzech podanych kryteriów:

1. suma bilansowa 1,5 mln zł,
2. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł,
3. przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym – 10 osób.

Rozszerzenie katalogu jednostek mikro

Bardzo istotną zmianą jest również to, że projekt przewiduje poszerzenie katalogu jednostek mikro. Oznacza to, że z uproszczeń będą mogły skorzystać również stowarzyszenia, związki zawodowe, izby gospodarcze, fundacje, a nawet osoby prawne oraz osoby fizyczne.

Oczekiwania

Ministerstwo Finansów ma wobec planowanych zmian istotne oczekiwania. Przede wszystkim szacuje, że z uproszczeń rachunkowych będzie mogło skorzystać ponad 34 tysiące mikro firm. Wg wstępnych obliczeń ma to doprowadzić do oszczędności rzędu 17 milionów złotych.

Źródło: www.mf.gov.pl