Mama przedsiębiorca

www.pixabay.com/PublicDomainPicturesProwadząc własną działalność gospodarczą sami jesteśmy sobie szefem. Ma to swoje plusy i minusy również w przypadku, gdy właścicielem firmy jest mama. W 2015 roku zostaną wprowadzone zmiany w zasiłkach macierzyńskich, które niestety nie będą tak korzystne jak do tej pory.

Każda kobieta, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym może ubiegać się o zasiłek macierzyński. Dotyczy to również pań, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wg obowiązujących przepisów prawo do zasiłku macierzyńskiego otrzymują kobiety, które urodziły dziecko lub przyjęły je na wychowanie (do 7 roku życia) w czasie ubezpieczenia chorobowego lub w trakcie urlopu wychowawczego.

To, jak długo będzie trwało wypłacanie zasiłku zależy od tego ile dzieci kobieta urodzi:

- jedno dziecko – 20 tygodni,
- dwoje dzieci – 31 tygodni,
- troje dzieci – 33 tygodnie,
- czworo dzieci – 35 tygodni,
- pięcioro dzieci – 37 tygodni.

Wysokość zasiłku jest liczona jako 100 procent podstawy wymiaru, który jest zależny od przyjmowanego stanowiska. Jeżeli matką jest pracownica, jej wymiarem będzie przeciętne średnie wynagrodzenie za 12 miesięcy kalendarzowych, jeżeli jest ona zatrudniona na pełen etat jej zasiłek nie może być niższy niż minimalne wynagrodzenie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kobiet, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Podstawą takiego zasiłku będzie przeciętny miesięczny przychów, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe za okres 12 miesięcy po odliczeniu 13,71 proc. podstawy wymiaru składek na ów ubezpieczenie. Do tej pory kobiety przedsiębiorcy mogły w prosty sposób otrzymać wysoki zasiłek bez odprowadzania wcześniejszych składek. Było to możliwe dzięki zarejestrowaniu działalności gospodarczej na minimum 30 dni przed porodem i opłacaniu dobrowolnych składek chorobowych (w formie najwyższej tj. 250% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia). Takie działanie pozwalało uzyskać zasiłek macierzyński w wysokości przeszło 6 tys. złotych miesięcznie, przy nakładzie 3 tys. za uiszczone wcześniej składki. Ponadto po zakończeniu urlopu kobieta mogła zakończyć działalność gospodarczą lub zmienić deklarowaną, wysoką składkę chorobową.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło wprowadzić zmiany, które uniemożliwiają uzyskania tak wysokiego zasiłku. Od 2015 roku najwyższy zasiłek  macierzyński będzie możliwy do uzyskania dopiero po 12 miesiącach płatności składek. Jak czytamy na stronie Ministerstwa, w przypadku gdy osoba opłaca składki zaledwie przez miesiąc dostanie zasiłek w wysokości jedynie 60% średniego prognozowanego wynagrodzenia plus 1/12 nadwyżki opłaconej wcześniej składki.

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej