Masz kasę fiskalną? Zmiany od 2018

kasaRząd chce poprawić skuteczność kontroli skarbowych, dlatego od 2018 roku do 2020 roku wszystkie działające kasy fiskalne mają zostać połączone z centralnym systemem administracji podatkowej. Jest to ponad 1,8 mln urządzeń, takie działanie ma przynieść budżetowi państwa ponad 6,8 mld zł wpływów.

Nowy pomysł resortu finansów opiera się na idei przeistoczenia dotychczasowej wersji kas fiskalnych, na nowoczesną wersję – online. Ma to umożliwić dostęp w czasie rzeczywistym do danych ze wszystkich punktów sprzedaży i tym samym pozwoli analizować, porównywać trendy czy łatwiej wychwycić nieprawidłowości.

Zmiany mają zostać wprowadzone już 1 stycznia 2018 roku, a ich głównym celem jest uszczelnienie systemu i poprawa ściągalności podatków. KPMG szacuje, że objęcie systemem ok. miliona kas fiskalnych w Polsce wygeneruje dodatkowe wpływy z podatku VAT w wysokości ponad 2,8 mld zł rocznie. Doliczając do tego wpływy z tytułu podatków dochodowych i zwiększenie efektywności kontroli podatkowych korzyści mogą przekroczyć 6,8 mld zł.

Ministerstwo zakłada 2 lata na wdrożenie zmian, już teraz wiemy że spowoduje to koszty w wysokości około 4 mld zł. Jednak jak zapewniają eksperci każdego roku ok. 20 proc. przedsiębiorców i tak wymienia kasy fiskalne na nowe.

Źródło: media, newseria