Musisz zarejestrować swoją kartę pre-paid

pre-paidKupienie karty do elefonu nie będzie już wyglądać jak do tej pory. Od 26.07 został nałożony obowiązek rejestrowania każdej karty pre-paid. Co więcej, każdy użytkownik musi dokonać rejestracji do końca stycznia przyszłego roku, w innym przypadku jego karta zostanie wyłączona.

Zmiany są podyktowane wejściem w życie tzw. ustawy antyterrorystcznej, która zaczęła obowiązywać od lipca br. Od teraz po dokonaniu zakupu musimy zarejestrować swoją kartę w najbliższym salonie:

- osoby prywatne: muszą podać imię, nazwisko i PESEL lub nr i serię dowodu tożsamości,

- firma: musi podać jeden z nr ewidencyjnych REGON, NIP lub KRS lub nr ewidencji działalności gospodarczej.

Aby uniknąć niepotrzebnego kluczenia najlepiej kupić kartę u operatora, po to aby od razu ją zarejestrować. Klient dostanie formularz i będzie poproszony o jego wypełnienie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku rejestracji już posiadanej karty pre-paid. Należy udać się do salonu jak najszybciej, ponieważ obecnie kolejki są jeszcze bardzo małe.

Źródło: media