Nie uciekniesz od podatków

www.pixabay.com/stevepbNowa ordynacja podatkowa ma odświeżyć polskie przepisy i poprawić jakość życia podatników. Wśród nowych rozporządzeń znalazła się długo zapowiadana klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Pomimo głosów sprzeciwu ma ona zacząć obowiązywać od 2016 roku.

Dawno nie było przepisu, który wzbudzał tak wiele negatywnych emocji i to nie tylko w sercach zwykłych obywateli. Choć jeszcze w formie projektu, klauzula do walki z unikaniem opodatkowania lada dzień może zostać przeforsowana przez Ministerstwo Finansów. W takim przypadku zacznie ona obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

Resort finansów już jakiś czas temu zaproponował wprowadzenie do obowiązujących przepisów klauzuli, która umożliwi kontrolowanie przedsiębiorców, którzy delikatnie mówiąc unikają płacenia wysokich podatków. Takie ukazanie sprawy, w negatywny sposób wpływa na samopoczucie podatników, dlatego MF zapewnia, że klauzula nie będzie służyć w ściganiu zwykłych podatników. Jej zadaniem jest burzenie konstrukcji tworzonych przez duże przedsiębiorstwa, które szukają sposobu na to, jak zmniejszyć opodatkowanie.

Klauzula uderza w korporacje

Klauzula będzie dotykać duże korporace, które przy pomocy sztucznych konstrukcji prawnych szukają sposobu na odniesienie korzyści podatkowych. Mówiąc ogólnie robią wszystko, by oddać państwu jak najmniej.

Niepokojącą kwotą uzyskanej korzyści majątkowej jest 50 tys. zł za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. W sytuacji, gdy organ ścigania dostrzeże, że kwota ta została uzyskana poprzez wykorzystanie fikcyjnej konstrukcji prawnej, może on zastosować ww. klauzulę.

Pomimo, iż podczas wystąpienia Komisja Kodyfikacji Ogólnego Prawa Podatkowego zapewniała, że nowe przepisy będą ujednolicone i zrozumiałe, opisywana klauzula niesie za sobą wiele sprzeczności, które niestety mogą być odczytywane na niekorzyść podatnika. I tak przede wszystkim warto zauważyć, że podobny przepis już kiedyś funkcjonował, jednak został uznany za niezgodny z konstytucją, co w ostateczności doprowadziło do jego uchylenia. Obecnie eksperci wykazują, że zaproponowane przepisy są nieprecyzyjne, co pozwoli urzędnikom na wielorakiem i subiektywne odczytywanie danych spraw.

Jak zauważa MF unikanie opodatkowania wpływa negatywnie na konkurencyjność, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Wskazuje również na to, że podobny przepis obowiązuje już m.in. w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, czy we Francji. Również Komisja Europejska zaleca wprowadzenie rozwiązania, którego zadaniem będzie przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego powodującego unikanie opodatkowania.

Klauzula będzie dotyczyć wszystkich zobowiązań podatkowych, które wynikły po dacie jej wprowadzenia. Jednak jak zaznaczają eksperci, będzie ona mogła odnosić się również do działań, które zostały zawarte przed 2016 roku, chodzi m.in. o odpisy amortyzacyjne.

Warto zaznaczyć, że klauzula została skrytykowana m.in. przez resort gospodarki, sprawiedliwości, przez skarb państwa oraz przez Rządowe Centrum Legislacji i Radę Legislacyjną. Taka postawa daje podstawę do zastanowienia się nad sensem prawnym wprowadzenia opisywanej klauzuli, która mimo, iż została scharakteryzowana nadal pozostaje zagadką.