Nowa ordynacja podatkowa

www.pixabay.com/GadiniPremier Ewa Kopacz bardzo dynamicznie rozpoczęła wykonywanie swoich nowych obowiązków. Podczas swojego expose zaznaczyła, że końcówka tego roku i rok następny będzie pełen pracy. Już na początku 2015 roku zobowiązała Ministerstwo Finansów do złożenia założeń do nowej ordynacji podatkowej.

Jednym z najważniejszych zdań jakie padły na wystąpieniu Pani Premier było zobowiązanie Ministra Finansów do przedstawienia na początku przyszłego roku założeń do projektu nowej ordynacji podatkowej. Jak sama zaznaczyła, te działania będą okupione ciężką pracą ponieważ – to, co planowano osiągnąć w trzy lata , ten rządz zrobi to w 12 miesięcy.

W piątek 21 listopada zostały poczynione pierwsze kroki, jakie mają doprowadzić do zmian zapowiedzianych przez premier Kopacz. Minister Finansów Mateusz Szczurek wręczył akty powołania członkom Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego na czele którego stanął prof. Leonard Etel. Zadaniem Komisji jest przygotowanie założeń, a potem samego projektu nowej Ordynacji podatkowej.

Początkowe założenia

Na piątkowym spotkaniu powołującym Komisję padło wiele słów, które miały zapewnić nas podatników o tym, że planowane zmiany będą brały pod uwagę również nasze zdanie. Prawo podatkowe powinno być napisane z myślą o 99 proc. uczciwych podatników – mówiła premier Ewa Kopacz. Podstawowym założeniem wszystkich członków Komisji jest rozwianie wątpliwości i rozstrzygnięcie ich na korzyść podatników.

Jak zapowiedział przewodniczący prof. Leonard Etel, kierunkowe założenia mają być przygotowane w ciągu czterech miesięcy, które w kolejności zostaną przyjęte przez Ministra Finansów i Radę Ministrów. Kolejne dwa lata będą przeznaczone na opracowanie nowego aktu. Jak zaznacza Etel ten czas jest jak najbardziej wystarczający i nie ma możliwości, żeby było inaczej.

Komisja zapewnia, że zostały już poczynione działania, które zbliżają nas do wdrożenia nowej ordynacji podatkowej. Przede wszystkim trzeba dokładnie przeanalizować obecne przepisy i rozstrzygnąć, co i dlaczego powinno zostać zmienione.

Najważniejszym punktem do zmiany są wątpliwości podatników, które najczęściej wynikają z niezrozumienia przepisów. Jak zapewniają eksperci, po wprowadzonych zmianach wszelkie niejasności będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Kolejna bardzo ważna zmiana jaka ma nastąpić za dwa lata to ujednolicenie definicji – będzie się to automatycznie wiązać z kwestią rozwiania naszych wątpliwości. Jak zauważyli członkowie Komisji w polskich przepisach jest bardzo wiele niedomówień, które automatycznie wprowadzają w błąd. W różnych prawach są różne definicje tych samych pojęć, co wpływa na wydawanie różnych decyzji w podobnych przypadkach. Po wprowadzeniu nowej ordynacji ma to zostać zmienione. Również sama treść przepisów ma zostać zweryfikowana – ten koszmar, jakim jest wielość i szczegółowość przepisów, musi zostać zmieniony ponieważ gubią się w nim doradcy podatkowi, nie mówiąc już o samych podatnikach.

W planach jest również poprawa pracy Urzędów Skarbowych premier Kopacz ma nadzieję na ich pełną informatyzację, co umożliwi podatnikom załatwienie dowolnej sprawy w każdym takim urzędzie, a nie jedynie w tymprzypisanym. W planach jest również stworzenie Internetowej Bazy Wiedzy Administracji Podatkowej, co pozwoli na uzyskanie tej samej informacji niezależnie od tego, do jakiego urzędu skarbowego się udamy.

 

Obecna ordynacja podatkowa ma prawie 20 lat i doczekała się ponad 100 nowelizacji. Oznacza to, że już najwyższy czas na wprowadzenie zmian. Nowe założenia mamy poznać na początku 2015 roku.