Nowelizacja ustawy o KRS

www.pixabay.com/succoPodstawowym zadaniem wszelkich noworocznych zmian jest usprawnienie działania. Również Krajowy Rejestr Sądowy doczekał się nowelizacji ustawy, która przede wszystkim ma usprawnić postępowanie rejestracyjne, wyeliminować martwe podmioty oraz zwiększyć wiarygodność KRS.

Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej opublikowało informację, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w dotychczasowej działalności rejestru, ich podstawowym celem ma być usprawnienie jego funkcjonowania.

Znowelizowane rozwiązania prawne

W informacji udostępnionej przez MS zostały wyszczególnione cztery rozwiązania, które zostały wprowadzone z dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy o KRS.

1. Eliminacja nieefektywnych postępowań przymuszających i wzmocnienie funkcji kontrolnej sądu rejestrowego.

To pierwsze i wydawać by się mogło najważniejsze rozwiązanie. Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca uwagę na to, iż wdrożenie w życie tego przepisu znacząco odciąży sądy rejestrowe od prowadzenia działań, które w rzeczywistości nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Pozwoli to na ograniczenie wydatków Skarbu Państwa, który w takich sytuacjach musi sfinansować postępowania sądowe. Wyeliminowanie nieefektywnych postepowań wpłynie na poprawę działalności sądów rejestracyjnych, które będą mogły skupić się na prowadzeniu działań podmiotów aktywnie uczestniczących w obrocie gospodarczym i prawnym.

Samo wzmocnienie funkcji kontrolnej sądu rejestrowego jest składową wzmocnienia funkcji legislacyjnej i gwarancyjnej, tym samym KRS będzie mógł być odbierany jako wiarygodne źródło.

2. Rozszerzenie możliwości działania przez sąd rejestrowy z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów.

3. Wprowadzenie regulacji umożliwiającej sądowi rejestrowemu rozwiązanie i wykreślenie z rejestru tzw. „martwych podmiotów”.

4. Regulacja majątku pozostałego po podmiotach nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz podmiotach wykreślonych z tego rejestru.

Te działania pozwolą na fizyczne oczyszczenie rejestru. Zgodnie z ustawą martwy podmiot to nic innego jak, podmiot, który faktycznie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada zbywalnego majątku bez przeprowadzania postepowań likwidacyjnych. Nowelizacja ustawy jednoznacznie stwierdza, że takie podmioty, które nie przerejestrują się do 31 grudnia 2015 roku utracą osobowość prawną, co więcej pozostawiony majątek przejdzie nieodpłatnie do Skarbu Państwa.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości