Obowiązek pracodawcy – PIT-11

www.pixabay.comDo końca lutego, każdy pracodawca ma obowiązek przygotować informacje roczne o dochodach swojego podatnika za rok 2013 (PIT-11). Formularz musi trafić zarówno do zatrudnionego jak i Urzędu Skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

PIT-11 jest informacją o dochodach podatnika (tegoroczny odnosić się będzie do dochodów za rok 2013). W przypadku, gdy pracodawca nie dokonuje rocznego obliczenia podatku za swojego pracownika, musi dostarczyć mu formularz do 28 lutego 2014 r.

Co musi zawierać PIT-11

Formularz jest wypełniany przez pracodawcę i to on jest zobowiązany do tego, aby wszystko w nim zawrzeć. Przede wszystkim należy pamiętać, że poprawnie uzupełniony PIT-11 jest konsekwencją systematycznego zapisywania wszelkich pobranych i wypłacanych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pensji.

Podstawowe informacje jakie muszą zostać zawarte to:

- dane pracodawcy oraz dane pracownika,
- informacje o kosztach uzyskania przychodu ze stosunku pracy
- informacje o dochodach podatnika, pobranych zaliczkach oraz pobranych składkach,
- informacje o przychodach zwolnionych od podatku.

Sposoby na dostarczenie

Istnieje kilka sposobów na przekazanie PIT-a pracownikowi. Co ważne nie trzeba dokonywać tego osobiście, choć jest to jeden ze sposobów. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że pracodawca musi stworzyć PIT-11 w trzech egzemplarzach – jeden powinien trafić do pracownika, drugi do Urzędu Skarbowego, trzeci natomiast musi pozostać w dokumentacji przedsiębiorstwa.

Najprostszy sposób na przekazanie formularza jest wysłanie go listem poleconym, co ważne tutaj bardzo ważna jest data nadania stempla, a nie data doręczenia go do pracownika bądź urzędu. Aby uniknąć jakiegokolwiek nieporozumienia list można wysłać z prośbą potwierdzenia odbioru.

Istnieje również możliwość wysłania informacji o dochodach drogą mailową. Należy jednak pamiętać, że musi ona zawierać bezpieczny podpis elektroniczny.