Od 2015 r. zmiany w składaniu deklaracji podatkowych

www.sxc.huProjekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw wprowadzi pewne regulacje w zakresie składania deklaracji podatkowej. Od nowego roku osoby odprowadzające podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych będą musiały składać je drogą internetową.

Od 2015 r. mają zostać wprowadzone istotne zmiany, które ograniczą ilość papierków w polskich urzędach. W opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie nowelizacji ustawy o PIT czytamy, że od przyszłego roku deklaracje podatkowe w tradycyjnej formie będą mogli składać jedynie niektórzy płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy nie będący płatnikami tego podatku.

Obecnie tylko firmy rozliczające nie więcej niż pięć osób mogą wysyłać do urzędów skarbowych deklaracje w formie papierowej. Wszystkie większe przedsiębiorstwa są zmuszone do przesyłania e-deklaracji. Dlatego jak podkreśla Ministerstwo wprowadzone zmiany nie powinny być dużym utrudnieniem dla przedsiębiorców.

Przyczyny zmian

Przede wszystkim zmiany zostały podyktowane próbą ułatwienia pracy urzędom skarbowym. Informacje zawarte w tradycyjnych deklaracjach muszą być ponownie przepisane do systemu komputerowego, co niewątpliwie wydłuża czas pracy urzędników.

Za elektroniczną formą składania deklaracji opowiadał się również obecny obowiązek jaki jest nałożony, na każdego przedsiębiorcę. Mianowicie chodzi o sposób w jaki muszą kontaktować się z ZUS-em – również przez Internet.

Wymagania

Na potrzeby internetowego kontaktowania się z urzędami został stworzony system e-Deklaracje. Do tej pory stosunkowo niewiele osób korzysta z jego usług, ponieważ jest to dopuszczalne, ale nie obowiązkowe.

Od przyszłego roku, każdy przedsiębiorca deklaracje podatkowe będzie musiał wysyłać do urzędu skarbowego drogą elektroniczną, co będzie wiązało się z obowiązkiem posiadania elektronicznego podpisu. Warto pamiętać, że w Polsce jest tylko kilka firm, które sprzedają oryginalne zestawy e-podpisu, a jego zakup musi odbywać się w szczególny sposób (np. podpisu należy dokonać w obecności np. notariusza, który będzie mógł zweryfikować naszą tożsamość).

Ministerstwo Finansów zapewnia jednak, że osoby, które z jakiś względów nie będą mogły zapewnić swojej firmie oryginalnego zestawu do e-podpisu będą mogły skorzystać z takiego w urzędzie skarbowym, w którym będzie udostępniony komputer specjalnie do tego przeznaczony.