Odliczenie leasingu w 2014 roku

www.pixabay.com/qiyeMożliwość odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu oraz od kosztów jego eksploatacji jest niewątpliwie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstwa. Od 1 kwietnia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które wprowadzą istotne zmiany w kwestię odliczenia VAT-u. Będą one dotykać również samochodów używanych na podstawie umowy leasingu.

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy będą musieli przystosować się do nowych zasad w sprawie odliczania podatku VAT od samochodów. Nadal będzie istniała możliwość odliczania całej raty leasingowej jednak przedsiębiorca będzie musiał spełnić kilka warunków.

Warunki do spełnienia

Obecnie przedsiębiorcy posiadający na umowie leasingowej samochody z kratką mają prawo do pełnego odliczenia VAT-u. Aby to prawo zachować od 1 kwietnia będą musieli spełnić dwa podstawowe warunki:

1. zawrzeć umowę leasingową do 31 marca 2014 roku,
2. zarejestrować samochód w urzędzie skarbowym do 2 maja 2014 roku.

Należy pamiętać o tym, że na rejestracje został przeznaczony czas  - najpóźniej 30 dni od dnia, w którym nowelizacja ustawy o VAT zacznie obowiązywać. W przypadku nie zastosowania się do tego wymogu prawo do odliczenia VAT-u przestanie obowiązywać.

Oprócz tego bardzo istotną kwestią jest samo otrzymanie samochodu do ręki. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie będzie w posiadaniu pojazdu do 1 kwietnia 2014 roku nie będzie miał prawa do odliczenia pełnego podatku VAT od rat leasingowych.

Warto wspomnieć również o tym, że po zmianach prawo do odliczenia podatku od samochodów na umowie leasingowej nie będzie obowiązywało jedynie samochodów z kratką. Od 1 kwietnia będą to wszystkie modele samochodów.

Co wpłynie na odliczenie podatku VAT

Podobnie jak w kwestii samochodu zakupionych, tak i w przypadku leasingu wysokość odliczenia podatku VAT będzie uzależniona od wykorzystywania podatku. Oznacza to, że w przypadku, gdy samochód będzie wykorzystywany:

- zarówno do celów prywatnych jak i firmowych przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia 50% podatku VAT – zarówno od jego nabycia jak i eksploatacji,
- jedynie w celach firmowych przedsiębiorca będzie miał prawo odliczyć 100% podatku VAT.

Należy zaznaczyć, że przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że dany samochód jest wykorzystywany jedynie w celach firmowych. Do tego posłuży mu ewidencja przebiegu pojazdu.