Opłata środowiskowa – kiedy konieczna?

www.pixabay.com/SteppinstarsWłasne przedsiębiorstwo wymaga od systematyczności i dobrego zorganizowania. Istnieje bardzo dużo obowiązków, które musimy wypełniać w odpowiednim momencie i w konkretnych sytuacjach. Stawiając pierwsze kroki w biznesie niejednokrotnie o wielu rzeczach zwyczajnie nie wiemy. Do tej kategorii możemy zaliczyć obowiązek uiszczania opłaty środowiskowej.

Każde przedsiębiorstwo w większy lub mniejszy sposób wpływa na środowisko naturalne. Prowadząc firmę rachunkową nie ingerujemy brutalnie w nasze otoczenie, jednak istnieją takie działalności, które w znaczny sposób nadwyrężają otoczenie.

Współczesny świat wymaga od nas szczególnego zainteresowania środowiskiem. Ciągły rozwój technologiczny, przemysłowy i ekonomiczny z jednej strony pozytywnie wpływa na poprawę naszego życia, jednak bez wątpienia narusza czystość środowiska i wykorzystuje złoża naturalne.

Istnieje prawny obowiązek dbania o środowisko, który jest nakładany na przedsiębiorców. Warto w tym miejscu dowiedzieć się, czy prowadząc działalność gospodarczą jesteśmy zobowiązani do odprowadzania opłaty środowiskowej.

Kiedy musimy uiszczać opłatę środowiskową?

Obowiązek odprowadzania opłaty dotyczy osób, które najogólniej mówiąc korzystają ze środowiska. Przedsiębiorca, który korzysta w swojej firmie z urządzeń, maszyn bądź pojazdów, które emitują szkodliwe substancje do otoczenia, musi ową opłatę uiszczać.

Przepisy dokładnie wymieniają sytuację, w których należy odprowadzać opłatę środowiskową:

- w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
- w przypadku poboru wód,
- w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
- w przypadku składowania odpadów.

Takie wytyczne dają szerokie pole odczytu przepisów, przez co musimy dokładnie zastanowić się, czy przypadkiem nie zaliczamy się do grupy osób, który muszą obowiązkowo odprowadzać opłatę. Z jednej strony oczywiste jest, że ww. przepisy odnoszą się przede wszystkim do osób, które prowadzą działalność oscylującą w zakresie rolnictwa: zarówno uprawa roślin, jak i hodowla zwierząt będzie podlegać opłacie środowiskowej. Jednak w momencie gdy, jako przedsiębiorca używamy samochodu, posiadam kotłownie lub wytwarzam nadmierną liczbę odpadów mam obowiązek odprowadzać opłatę środowiskową.

Ile wynosi stawa opłaty środowiskowej?

Jak nie trudno jest się domyślić nie ma jednej stawki, która będzie odpowiadała każdej działalności gospodarczej. Wszystko zależy od tego, w jakim stopniu nasza firma wpływa na środowisko. Musimy pamiętać o tym, że to my musimy samodzielnie naliczyć wartość należności jaka powstanie w wyniku działalności naszej firmy. Co więcej, od początku 2013 r. obowiązek odprowadzania opłat środowiskowych został zmniejszony do jednego w roku, a nie jak to miało miejsce do tej pory raz na półrocze. Obecnie ostateczną datą, w której przedsiębiorca musi wpłacić opłatę środowiskową jest 31 marca następnego roku.

Wszelkie stawki, jakie obowiązują przedsiębiorcę są zaznaczone w Monitorze Polskim. Możemy dowiedzieć się, że np. za gazy lub pyły wprowadzone do powierza zapłacimy 385,17 zł/kg, a w przypadku gdy pobieramy wody podziemne zapłacimy 4,19 zł/m3.

Po dokładnym przeliczeniu odpowiednią kwotę musimy wpłacać na konto urzędu marszałkowskiego.

Istnieje ulga

W przypadku, gdy w ciągu roku nasza należność, z tytułu opłaty środowiskowej względem urzędu nie przekroczy 800 zł, będziemy z niej zwolnieni. Nie mniej jednak musimy przesłać do urzędu sprawozdanie, w którym wykażemy jak korzystaliśmy ze środowiska w danym roku.