Opóźnienia w płatnościach – problem polskich partnerów handlowych

płynność finansowaBrak płynności finansowej wpływa negatywnie na rozwój i funkcjonowanie firmy. Niejednokrotnie jest początkiem końca biznesu. Jak wynika z danych firmy Atradius, ponad 40 proc. przedsiębiorstw współpracujących z Polakami ma problem z terminowym opłacaniem faktur.

Problem widoczny jest wśród kontrahentów z Europy Zachodniej, dodatkowo jest to niestety trend wzrastający. Z roku na rok firmy odnotowują jego wzrost. Wzrasta także czas oczekiwania na uiszczenie płatności – nawet do 55 dni.

Jak się zabezpieczyć?

Przede wszystkim należy pomyśleć o ubezpieczeniu należności kredytu kupieckiego. Ale to nie jedyny krok jaki powinniśmy podjąć. Musim także dobrze poznać swojego dostawcę, oczywiście na tyle na ile jest to możliwe. Chodzi tu przede wszystkim czy dana firma ma aktywny numer NIP oraz czy jest ona zarejestrowana.

Aż 31 proc. ankietowanych zwróciło uwagę na fakt, że opóźniennia w płatnościach jest spowodowane skomplikowanymi procedurami płatniczymi, co oczywiście jest najtrudniejsze do przezwyciężenia. Co więcej prawie 90 proc. polskich respondentów spotkało się z nieterminowymi spłatami faktur.

Źródło: newseria