Podatnicy wykorzystują internet

Polacy coraz pewniej czują się w sieci, w tym roku 35 mln dokumentów wpłynęło do urzędów drogą elektroniczną. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów w tym roku będą kolejne udogodnienia m.in. już 20 czerwca zostanie udostępniona sługa weryfikacji kontrahenta zarejestrowanego w zakresie podatku VAT.

Ogromną popularnością  tym roku cieszył się elektroniczny sposób składania rocznych deklaracji podatkowych. Ponad 7 mln PIT-ów znalazło drogę do urzędów skarbowych przez internet co daje 46 proc. wszystkich zeznań za ubiegły rok. Badania wykazały, że prawie połowa podatników, którzy złożyli PIT za 2014 rok w sposób tradycyjny, w przyszłym chcą to zrobić przy wykorzystaniu e-Deklaracji.

Największą zaletą internetowego składania dokumentów jest wygoda i oszczędność czasu, oprócz tego podatnicy cenią sobie fakt, iż do złożenia e-dokumentów nie musza posiadać podpisu kwalifikowanego.

W tym roku nowością w systemie było wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) – jej zadaniem było ułatwienie procedury składania rocznego rozliczenia, podatnik nie musiał wypełniać sam zeznania, gdyż zrobiła to za niego administracja.

Jak zaznacza Jacek Kapica, podsekretarz stanu w MF – W przyszłym roku chcemy to wstępnie wypełnione zeznanie udostępnić również dla PIT-37 w oparciu o informacje od organów emerytalno-rentowych, a więc dla emerytów i rencistów. Będą oni mogli elektronicznie również wpisać tam organizację pożytku publicznego, na którą chcą przeznaczyć 1 proc., więc to dla nich będzie w przyszłym roku istotna korzyść.

Źródło: Newseria, Media