Podstawowe informacje dotyczące zakupu i aktywacji podpisu elektronicznego

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na posiadanie e-podpisu. Jedną z najważniejszych jego funkcji jest to, że umożliwia załatwianie wielu formalności bez wychodzenia z domu. Warto zatem dowiedzieć się, gdzie można go dostać i jak aktywować.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 z ustawy o podpisie elektronicznym e-podpis gromadzi dane w postaci elektronicznej, które służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Każdy e-podpis musi spełniać pewne kryteria, aby można było go nazwać podpisem elektronicznym bezpiecznym. Wymagane jest, aby w skład zakupionego zestawu wchodziły takie elementy jak: certyfikat kwalifikowany, karta kryptograficzna, czytnik kart kryptograficznych, odpowiednie oprogramowanie.

Gdzie można kupić bezpieczny podpis elektroniczny? 

Obecnie w Polsce zestaw do e-podpisu można nabyć w 5 firmach, które są wpisane do rejestru Ministerstwa Gospodarki: Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum), Unizeto Technologies (CENTRUM), MobiCert (Protektor), Enigma S.O.I. (PEM-HEART).Ponadto zakupu można dokonać również w jednym z tzw. punktów rejestracji na terenie całego kraju.

Ceny zestawów różnią się od siebie w zależności od tego jak długą ważność będzie posiadał nasz certyfikat oraz w zależności od czynników czysto technicznych – jaki rodzaj urządzenia wybierzemy (czytnik kart usb, token usb lub pmcia).

Ceny poszczególnych zestawów podpisu elektronicznego

Tak jak wspominałam wcześniej, kwota zestawu jest uzależniona od paru czynników. Im oferta jest bardziej obszerna, tym cena produktu jest wyższa. Przykładowo, zestaw do e-podpisu ważny przez jeden rok, bez czytnika kosztuje ok. 200 zł, a zestaw, który posiada czytnik mini, również ważny przez rok kosztuje ok. 260 zł. Jeśli chodzi o zestawy, które są ważne przez 2 lata, to w przypadku zestawu bez czytnika cena wynosi ok. 260 zł, natomiast wersja z czytnikiem mini to wydatek na około 300 zł.

Z reguły firmy dają możliwość na zakupienie zestawów odnawiających, które są kierowane do osób już posiadających zestawy do elektronicznego podpisu. Pakiet składa się z certyfikatu, który jest ważny rok albo dwa lata oraz z karty z oprogramowaniem. Kwoty takich zestawów zaczynają się od ok. 130 zł (dla zestawu ważnego rok) do ok. 170 zł (dla zestawu ważnego 2 lata).

Aktywacja certyfikatu kwalifikowanego

Pierwszą czynnością jaką musimy wykonać po zakupie zestawu do elektronicznego podpisu jest wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej firmy, w której dokonaliśmy certyfikacji. Zostaniemy poproszeni o podanie wszelkich, niezbędnych danych na nasz temat. Osoby, które posiadają wpis do CEIDG będą poproszone o podanie numeru NIP, pozostali będą zobowiązani podać swój numer PESEL. Po zakończeniu uzupełniania formularza należy nacisnąć przycisk AKTYWUJ, który jest równoznaczny z wysłaniem naszych informacji do firmy, która nas certyfikuje

Po otrzymaniu formularza aktywacyjnego na adres e-mail, należy za pośrednictwem otrzymanego linka pobrać wygenerowane dokumenty oraz po skontrolowaniu danych wydrukować. W sytuacji, gdy podczas aktywowania certyfikatu wybraliśmy go w formie uniwersalnej powinniśmy posiadać:

- 2 egzemplarze umowy z Subskrybentem,
- 2 egzemplarze załącznika nr 1,
- 1 egzemplarz oświadczenia.

Następnie przyszły użytkownik e-podpisu musi dokonać podpisu w obecności osoby, która będzie mogła zweryfikować jego tożsamość. Może tego dokonać:

- w obecności notariusza,
- w punkcie rejestracji,
- w punkcie potwierdzenia tożsamości (PPT),
- za pośrednictwem mobilnego punktu potwierdzania tożsamości.

Następnie nasze dokumenty zostaną zweryfikowane i na tej podstawie zostanie nam wydany certyfikat. Zostaniemy o tym powiadomieni drogą e-mail oraz otrzymamy wiadomość, która przekieruje nas do systemu, w którym mamy się zarejestrować lub zostaniemy poproszeni o dokonanie rejestracji przy pomocy płyty CD.

Czy podpis elektroniczny jest bezpieczny?

Wiele osób zastanawia się, czy e-podpis nie jest niebezpieczny. Jak zapewniają firmy, produkujące zestawy oraz jak zapewnia samo Ministerstwo Gospodarki – elektroniczny podpis jest dużo bardziej bezpieczny, niż podpis własnoręczny. Ten drugi jest zdecydowanie łatwiej podrobić, a zaletą e-podpisu jest niewątpliwie przyporządkowanie go tylko do jednej osoby, która składając go posługuje się kartą kryptograficzną. Jednak należy pamiętać, że bezpieczeństwo naszego podpisu (nawet tego elektronicznego) zależy w głównej mierze od nas, dlatego należy chronić dostępu osób trzecich do posiadanego przez nas certyfikatu oraz klucza, przy pomocy którego składamy elektroniczny podpis.