Polskie przedsiębiorstwa wychodzą na prostą

www.fotolia.comPolskim przedsiębiorcom zdecydowanie łatwiej prowadzi się działalność niż jeszcze parę miesięcy temu – takie wnioski można wysnuć po przeanalizowaniu lipcowych badań ankietowych Portfel należności polskich przedsiębiorstw przeprowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów, Biuro Informacji Gospodarczej i Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Jak wynika z raportu na rynku można odnotować znaczącą poprawę sytuacji firm w obszarze należności. W lipcowym badaniu zanotowano znaczący wzrost Indeksu Należności Przedsiębiorstw – obecnie wynosi on 85,7 punktu, co w porównaniu z danymi z IV 2013 daje wzrost o 3,5 pp. Jest to największa zmiana w całej historii badania, do tej pory przeciętne zmiany wskaźnika wynosiły ok. 0,8 pp. Taka duża poprawa może napawać optymizmem, warto przypomnieć, że w okresie od lipca 2011 do października 2012 mieliśmy do czynienia z silnym spadkiem INP, a następnie ustabilizowaniem się jego wartości na niskim poziomie. 

Jak czytamy w raporcie: INP jest odzwierciedleniem stanu i opinii przedsiębiorców dotyczących sześciu obszarów związanych z należnościami: stanu i prognozy problemów z ich egzekwowaniem; przeciętnego odsetka przeterminowanych należności w portfelu firmy; średniego okresu przeterminowania; odsetka firm w gospodarce, które na skutek problemów z należnościami nie mogą terminowo regulować swoich płatności; a także przeciętnego odsetka kosztów związanych z nieterminowymi płatnościami ze strony klientów/kontrahentów.

Jak wynika z badań coraz więcej firm zapewnia, że nie ma problemów z odzyskiwaniem należności lub te trudności stopniowo maleją (z 26,1% do 32%). Ponadto znacząco zmalała grupa przedsiębiorców, która wskazywała na narastanie tego problemu (z 26,4% do 18%). Jedną z najważniejszych informacji jest ta, że firmy same oceniają swoje obecne położenie jako najlepsze od stycznia 2012 r. Na lepszą kondycję finansową swojej firmy zwraca uwagę przeszło 22% przedsiębiorców, w kwietniu br. było ich o ponad 5% mniej. Jak czytamy w raporcie nie tylko wskaźniki jakościowe uległy poprawie. Spadł odsetek przeterminowanych faktur w portfelach należności polskich firm, a także skrócił się czas oczekiwania na opóźnione faktury.

Obecnie to nie jedyny powód do radości. Wg raportu Instytutu Badań Nad Gospodarką Rynkową, w II kwartale 2013 zanotowano zatrzymanie spadku tempa wzrostu PKB (w porównaniu z analogicznym kwartałem w zeszłym roku wyniosło 0,7%) oraz wg prognoz na 2013r. tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto w Polsce wyniesie 1,2%, co jest równoznaczne z tym, że będzie ono niższe niż w roku poprzednim. Z kolei w 2014r. gospodarka w Polsce nadal będzie się poprawiać, spowoduje to wzrost gospodarczy, który osiągnie 2,6%.Takie informacje pozwalają wysnuwać śmiałe wnioski, iż polska gospodarka powoli wychodzi na prostą i wkracza w okres ożywienia.