Pracownik nie musi pracować w upale

upał
Jako pracodawcy musimy pamiętać o tym, że podczas letnich upałów ciążą na nas dodatkowe obowiązki. Prawo pracy jasno precyzuje co i kiedy należy zrobić. Chodzi tu przede wszystkim o nieodpłatny dostęp do zimnych napojów oraz prawo do dłuższych przerw podczas pracy na słońcu.

Okres wakacyjny to czas największych upałów, dlatego warto przypomnieć sobie obowiązki jakie musimy spełniać, aby naszym pracownikom żyło i pracowało się lepiej. To poprawi samopoczucie naszych pracowników i tym samym utrzyma wysoką wydajność ich pracy. Przepisy określające działania podczas wysokich temperatur dotyczą przede wszystkim firm świadczących usługi na wolnym powietrzu.

Zgodnie z zasadami BHP pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom dostęp do wody pitnej i napojów, które zaspokoją ich potrzeby. Nie jest doprecyzowana ilość przypadająca na jedną osobę, warto pamiętać że napoje mają być udostępnione nieodpłatnie. Ten przepis dotyczy wszystkich, bez względu na miejsce pracy z tym, że w przypadku pracy na zewnątrz odległość do źródła wody nie może przekraczać 75 metrów.

W sytuacji, gdy pracownik przebywa w temperaturze – 25 stopni na dworze i 28 stopni wewnątrz budynku, napoje muszą zostać wzbogacone o sole mineralne, które są utracone podczas pocenia. Należy pamiętać, że ewentualne wypłacenie ekwiwalentu nie zwalnia pracodawcy od dostarczenia napojów, które powinny być dostępne podczas całego dnia pracy. Dodatkowo firmy zajmujące się czynnościami, które mogą wybrudzić pracownika muszą zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie do umycia.

Udostępnienie pracownikom wody jest prawnym obowiązkiem pracodawcy. Jeśli nie będzie on spełniony pracodawca może otrzymać grzywnę w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł

Wszelkie inne działania, jakie mogą wspomóc pracowników podczas upalnych dni są dobrą wolą przedsiębiorcy. Może on wydłużyć przerwę podczas największych upałów, może zamontować wiatraki lub klimatyzację w budynku.

Należy pamiętać, że w sytuacji niewywiązywania się z nałożonych nam obowiązków, pracownik może odmówić wykonywania obowiązków, jeśli uzna że te zagrażają jego zdrowiu lub życiu.

Źródło: media, newseria