Raport Eurostatu na temat social mediów w krajach UE

www.sxc.huW najnowszym raporcie Eurostatu czytamy: 30% przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej korzystało w 2013 r. z mediów społecznościowych. Największy odsetek zanotowano na Malcie – 55% firm, Polska uplasowała się na trzecim miejscu od końca z wynikiem 19%.

Najnowszy raport Eurostatu dotyczy obecności w przestrzeni medialnej przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej. Obejmuje on dwie zasadnicze kwestie: posiadanie przez firmy stron internetowych oraz ich obecność w mediach społecznościowych. Ponadto w raporcie zwrócono uwagę na inne możliwości wykorzystywania Internetu przez firmy.

Strony internetowe w przedsiębiorstwach

Badanie zostało przeprowadzone w przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 10 osób. Wyniki przedstawiają się następująco: w 2013 r. 73% takich firm posiada własną stronę internetową, jest to lepszy wynik niż w 2010 r. kiedy to, stronę internetową posiadało 67% przedsiębiorstw.

Najwięcej stron www posiadają firmy znajdujące się na terenie Finlandii (94%), Danii (92%), Szwecji (89%) i Niemiec (84%). Najmniejszy odsetek stron internetowych zanotowano w Rumunii  (42%), Bułgarii (47%), na Łotwie (56%) i w Portugalii (59%). Polskie 66% przedsiębiorstw posiada własną stronę internetową.

Media społecznościowe w przedsiębiorstwach

Według danych statystycznych 30% firm korzystało w 2013 r. z co najmniej jednego rodzaju mediów społecznościowych. Najczęściej wykorzystują je firmy na Malcie (55%),w Niderlandach (50%) i w Irlandii (48%). Najrzadziej natomiast przedsiębiorstwa znajdujące się na Łotwie (15%), w Czechach (16%) oraz w Rumunii, we Francji i w Polsce – 19%.

Najczęściej przedsiębiorcy sięgają do portali społecznościowych – 28% badanych. Obecnie królem social mediówjest Facebook. Największy odsetek firm, które wykorzystują ten rodzaj promocji znajduje się na Malcie (52%), w Irlandii (46%) i w Niderlandach (45%). Najrzadziej wykorzystują je przedsiębiorstwa czeskie (15%), polskie (16%) i francuskie (17%).

Inne typy social mediów wykorzystywane w przedsiębiorstwach

W raporcie uwzględniono firmy, które korzystają ze stron, umożliwiających udostępnianie treści multimedialnych tj. YouTube. Ogólnie w Unii jest ich 11%, jednak w żadnym kraju liczba przedsiębiorstw nie przekroczyła 25%. Najczęściej ten sposób wykorzystują firmy znajdujące się w Niderlandach (23%) i na Malcie (20%). Najrzadziej przedsiębiorstwa z Francji i Łotwy (po 5%) oraz Rumunii (6%). W Polsce z tego typu rozwiązań korzysta jedynie 8% przedsiębiorców.

Kolejna grupa to firmy tworzące blogi i mikroblogi, wg danych jest ich 10%. Najwięcej blogów prowadzą firmy w Niderlandach (27%), w Wielkiej Brytanii (23%) oraz Irlandii (20%). Reszta państw znajduje się poniżej 20%, najrzadziej blogi wykorzystywane są na Węgrzech (2%), w Czechach i w Polsce (3%) oraz na Słowacji (4%).

Ostatni sposób wykorzystywania sieci jaki został uwzględniony w raporcie to strony, które umożliwiają udostępnianie wiedzy, w Polsce najbardziej znaną stroną tego typu jest Wikipedia. Tylko 6% przedsiębiorstw Unii wykorzystuje ten rodzaj promocji. Najczęściej korzystają z nich firmy na Litwie (14%), na Chorwacji (13%) oraz na Malcie i w Niemczech (po 11%). Najrzadziej natomiast przedsiębiorstwa czeskie, łotewskie, estońskie, rumuńskie i słoweńskie (2%), francuskie (3%) oraz polskie (4%).

Pomimo, iż wyniki z mijającego roku są lepsze niż z raportów wcześniejszych unijne biuro statystyczne zwraca uwagę na to, że tylko 8% badanych firm posiada oficjalną politykę wykorzystywania mediów społecznościowych. Niepokojącym jest fakt, że w Polsce posiada ją tylko 3% przedsiębiorstw, jest to najsłabszy wynik spośród wszystkich krajów Unii. Najlepiej radzi sobie z tym zagadnieniem Irlandia, tu aż 20% firm taką politykę posiada.

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/4-16122013-BP/EN/4-16122013-BP-EN.PDF