Rejestracja spółki przez Internet

www.pixabay.com/stevepbPrezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę Kodeksu spółek handlowych, która daje możliwość rejestracji spółki jawnej i komandytowej przez Internet. To kolejny krok do przyspieszenia procesu zakładania firm w Polsce. Do tej pory w sieci mogliśmy zarejestrować wyłącznie spółkę z o.o.

Ten tydzień rozpoczął się od zmian, w poniedziałek 22 grudnia 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski podpisał dokumenty, które ułatwią zarejestrowanie za pośrednictwem Internetu kolejnych dwóch spółek. Zgodnie z założeniami nowela Kodeksu spółek handlowych da możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej, przy wykorzystaniu specjalnego wzorca umowy, który będzie udostępniony w systemie teleinformatycznym.

Zmiany obejmą również obecne przepisy dotyczące rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do tej pory mogliśmy dokonać tego przy wykorzystaniu Internetu, jednak wszelkie zmiany jakie chcieliśmy wprowadzić musiały być już dokonane za pośrednictwem notariusza i sporządzonego aktu. Nowelizacja wprowadzi istotne zmiany w tej kwestii, od teraz będziemy mogli, przy pomocy sieci, zmienić np. danę osobowe naszego wspólnika, czy zmienić kapitał zakładowy.

Rząd chce nakłonić przedsiębiorców do wykorzystywania nowego systemu internetowego, z tego też powodu nowelizacja wpływa na zmniejszenie opłat sądowych od wniosków o wpis do rejestru spółek. Zmiana będzie dotyczyć przypadków rejestracji przy wykorzystaniu systemu internetowego np. wniosek o pierwszy wpis będzie wynosił 250 zł, a nie 500 zł.

Warto zaznaczyć, że wprowadzona nowelizacja została podjęta jednogłośnie przez 427 posłów.