Szykują się zmiany dotyczące terminów zwrotu podatku VAT

www.sxc.huPodczas drugiego dnia 60. posiedzenia Sejmu został odczytamy poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Tym razem członkowie grupy KP Twój Ruch wnioskowali o skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy różnicę między podatkiem VAT naliczonym, a należnym urzędowi skarbowemu.

Prawo do zwrotu podatku zostało określone w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 87 ust. 1:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, (…) jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W dalszej części ww. artykułu zostały podane daty, które odnoszą się do poszczególnych terminów odliczenia podatku VAT. Obecnie ustawa wskazuje następujące trzy terminy:

- podstawowy60 dni od dnia złożenia przez podatnika rozliczenia,

- wydłużony 180 dni w przypadku, gdy podatnik nie sprzedał żadnego towaru bądź usługi w okresie rozliczeniowym,

- skrócony 25 dni w przypadku, gdy podatnik opłaci wszelkie faktury, dokumenty celne, deklaracje etc.

Wg polityków grupy KP Twój Ruch terminy te są zdecydowanie za długie, dlatego też wystąpili o ich skrócenie. W przypadku, gdy projekt nowelizacji ustawy zostanie zaakceptowany, podatnicy znacznie szybciej otrzymają należny zwrot podatku VAT:

- termin podstawowy będzie wynosił 30 dni,

- termin wydłużony będzie wynosił 60 dni,

- termin skrócony będzie wynosił 15 dni.

Podczas posiedzenia został zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Sejmu, decyzja w tej sprawie wprowadzenie zmian w ustawie zostanie podjęta podczas piątkowego bloku głosowań.

Źródło: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, www.sejm.gov.pl