Ustawa o opakowaniach

www.sxc.huPolski rząd, by zachować wszelkie unijne standardy kładzie mocny nacisk na recykling. Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która nakłada kolejne obowiązki na przedsiębiorców.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy, obowiązek gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest nałożony na:

1. organizacje odzysku opakowań;
2. dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
a) odpadów opakowaniowych,
b) produktów w opakowaniach;
3. dystrybuujących produkty w opakowaniach;
4. eksportujących:
a) odpady opakowane,
b) opakowania,
c) produkty w opakowaniach;
5. prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowanych;
6. wprowadzających opakowania;
7. wprowadzających produkty w opakowaniach.

Jednak jak podaje portal Newseria Ministerstwo Środowiska nadal nie wydało odpowiednich rozporządzeń co do wykonywania nałożonych obowiązków przez przedsiębiorców.

Zgodnie z przepisami

Ustawa w swoim założeniu ma nałożyć na kogoś obowiązek zbiórki odpadów opakowanych, a w kolejności poddanie ich recyklingowi. Nowe rozporządzenia wprowadzają zmianę w sposobie obliczania poziomów odzysku i recyklingu. W przeciwieństwie do minionego roku przedsiębiorca, który został wymieniony w art. 2 ww. ustawy będzie rozliczał się za dany rok kalendarzowy. Ponadto obowiązek recyklingu będzie liczony od mas opakowań.

Nowa  ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych związanych z ekologią. Reguluje ona również wysokość środków, które mają zostać przeznaczone na ww. kampanie. I tak:

- podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach, muszą przeznaczyć, co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym,
- organizacje odzysku opakowań , muszą na edukację ekologiczną przeznaczyć, co najmniej 5% swoich przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z przejęcia obowiązków określonych ustawą.

Wątpliwości przedsiębiorców

Największy niepokój wprowadzają wytyczne odnoszące się do przekazania obowiązków recyklingu opakowań wielomateriałowych na organizacje zajmujące się odzyskiem. Zgodnie z nowymi przepisami odzyskiwanie ww. materiałów może być realizowany wyłącznie poprzez porozumienia zawierane przez izby gospodarcze, a nie jak to było do tej pory – za pośrednictwem organizacji odzysku. Oznacza to, że dopóki nie zostanie zawarte stosowne porozumienie, takie odpady nie będą utylizowane. Jak na razie nie wiadomo, kiedy coś zmieni się w tej sprawie, ponieważ jeszcze żadna izba gospodarcza nie wykazała chęci podjęcia się tego zadania.

Przedsiębiorcy skarżą się również na niejasne przepisy dotyczące zbierania zużytych opakowań z gospodarstw domowych. Nie ma dokładnych wytycznych, które by bezsprzecznie określiły jak duży procent opakowań musi być zebrany.

Ponadto istotną kwestią są również koszty. Do tej pory nie zostało opublikowane żadne rozporządzenie, które by jednoznacznie określało ile będzie kosztować recykling opakowań wielomateriałowych oraz jak będzie wyglądało finansowanie poboru odpadów z domów.

Źródło: Newseria, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.