Wzrosły opłaty i koszty dystrybucji za energię elektryczną

energia
Od połowy grudnia zeszłego roku znamy zmiany w taryfach sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Od stycznia 2017 roku stała opłata wzrosła o 5,6 proc. – jest to spowodowane wyższymi opłatami przejściowymi oraz wyższą stawką opłaty OZE. Podwyżkę najbardziej odczują przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Ceny energii na rynku ukazują się w sposób dwuznaczny, z jednej strony odnotowujemy wzrost opłaty i kosztów dystrybucji, z drugiej strony ceny hurtowe nie rosną zarówno w Europie, jak i w Polsce. Co więcej jednostkowe koszty zakupu spadną o blisko 5 proc.

Jak zaznacza Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej w najmniejszym stopniu zmiany odczują gospodarstwa domowe, którym dołożono opłatę przejściową, która w skali roku wyniesie 100 zł. Duże zmiany natomiast odczują właściciele przedsiębiorstw zwłaszcza tych najmniejszych. W ich przypadku opłata przejściowa będzie uzależniona od mocy zamówionej od kilku do nawet kilkunastu procent.

Jak wskazują eksperci taka zmiana może spowodować chęć zainwestowania we własne źródła wytwarzania energii, w szczególności w mikroźródła do 40 kW i w małe źródła do 200 kW. Istotnym problemem pozostaje brak jasno sprecyzowanej polityki energetycznej państwa. Dodatkowo, niskie ceny hurtowe energii w ostatnim czasie powodowały, że koncerny energetyczne traciły na podstawowej działalności wytwórczej i nie miały środków na modernizacje bloków czy znaczące inwestycje sieciowe. Natomiast minister energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział we wrześniu, że koszty związane z niezbędną modernizacją polskiej energetyki spowodują wzrost nominalnych cen energii. Rząd zamierza uzyskać od przedsiębiorstw energetycznych dodatkowe 10 mld zł, które mają zostać przeznaczone właśnie na modernizację energetyki.

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w III kwartale 2016 roku wyniosła 171,52 zł/MWh. Jak wynika z Monitora Cen Energii WiseEuropa, w ujęciu rocznym ceny energii w na terenie całej UE spadły o 0,6 proc. Największy spadek dotyczył Włoch i Wielkiej Brytanii (-2,9 proc.), natomiast najmniejszy Polski (-1,1 proc.).

Źródło: media, Newseria