Wzrost wartości nieopodatkowanych odsetek

www.sxc.huW przypadku braku terminowego uregulowania podatku na rzecz urzędu skarbowego, do zaległej kwoty należy doliczyć odsetki. Istnieje jednak prawo, które pozwala uniknąć zwiększenia owej należności. W momencie nie przekroczenia trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora – obecnie przez Pocztę Polską S.A, podatnik nie musi zwiększać kwoty daniny głównej.

Zgodnie z prawem uregulowanym w Ordynacji podatkowej, odsetki nie są naliczane za każdym razem i od każdej kwoty. W art. 54 § 1 pkt 5 czytamy, że odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora (…). Do końca stycznia 2014 roku kwota ta wynosiła 6,60 zł ponieważ opłata pobierana przez Pocztę Polską za przesyłkę poleconą wynosiła 2,20 zł.

Zmiany wprowadzone w cenniku Poczty Polskiej sprawiły, że od lutego 2014 roku kwota wolna od odsetek podatkowych wynosi 8,70 zł. Opłata pobierana przez operatora za przesyłkę traktowaną jako poleconą wzrosła o 0,70 gr do kwoty 2,90zł, co spowodowało ww. wzrost.

Warto zaznaczyć, że zmieniony został cały cennik. Będzie to przekładać się na kwoty obowiązujące od 1 lutego np. do końca stycznia upomnienie za niezapłacenie podatku wynosiło 8,80 zł, od lutego kwota tego upomnienia wynosi 11,60 zł.

Źródło: www.poczta-polska.pl, Ustawaz dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa