Za i przeciw sprzedaży długów

www.fotolia.comPozbywanie się długów, to transakcja pomiędzy windykatorem a zadłużonym przedsiębiorstwem. Sama sprzedaż wierzytelności nie jest skomplikowanym procesem, jednak żeby do niej doszło windykator musi mieć pewność, że odzyska dług.

Oprócz oszacowania przez nabywcę, czy dana transakcja będzie dla niego opłacalna występuje jeszcze szereg czynników, które wywierają wpływ na ewentualną sprzedaż zadłużenia. Jednym z najważniejszych czynników jest okres przeterminowania wierzytelności – im dłuższy, tym niższa cena. Ponadto na cenę wierzytelności ogromny wpływ mają dokumenty. Im jest ich więcej tym lepiej, dla sprzedającego. Dlatego warto przekazać windykatorowi plik z umową handlową, z wystawianymi fakturami, z protokołami przekazania, z protokołami zdawczo-odbiorczymi, z poręczeniami etc. Warto pamiętać, iż braki w dokumentacji mogą znacznie obniżyć cenę windykacji lub całkowicie uniemożliwić sprzedaż. Przemilczenie jakichkolwiek informacji działa tylko na naszą niekorzyść. Jeżeli na etapie przetargu windykator nie otrzyma kompletu informacji, które zostaną ujawnione już po zawarciu umowy, będzie możliwe podpisanie aneksu do umowy, który spowoduje obniżenie ceny sprzedaży.

Nie da się ukryć, że ze sprzedażą długów wiąże się bardzo szybki wzrost środków finansowych. Takie rozwiązanie jest dobre dla firm, które pilnie potrzebują gotówki. Jak zapewniają eksperci, jeśli wszystkie formalności zostaną dopięte na ostatni guzik, pieniądze bardzo szybko znajdą się na koncie. Cały proces można zakończyć w ciągu dwóch tygodni, od momentu podpisania umowy pieniądze powinny dotrzeć na konto sprzedającego w ciągu trzech dni roboczych.

Sprzedaż długów nie jest jedynym rozwiązaniem. W większości wypadków bardziej opłacalnym jest wynajęcie firmy, która odzyska nasz dług na drodze windykacji. Takie rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze niż sprzedaż długu, a co najważniejsze w wielu przypadkach efekt jest podobny. Przy wyborze podmiotu, który ma zająć się odzyskiwaniem naszego długu warto zwrócić uwagę na doświadczenie windykatora w przeprowadzaniu samego procesu oraz jak dobrze zna specyfikę branży, w której sami działamy. Warto pamiętać, że sprzedaż nie zawsze jest opłacalna dla przedsiębiorstwa, dlatego przed taką decyzją warto skorzystać z indywidualnego dopasowania windykacji.