Zatrudniasz na czas określony? Idą zmiany

Pracodawcy, którzy zatrudniają swoich pracowników na czas określony muszą przygotować się na zmiany. Od nowego roku takiej umowy będzie dozwolone jedynie 3 razy na maksymalnie 33 miesiące. Znowelizowana ustawa (po podpisie prezydenta) zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Do tej pory pracodawca mógł podpisać dwie umowy czasowe, z tym że nie było zastrzeżenia czasowego. Co więcej, jeśli była przerwa czasowa między jedną, a drugą umową to licznik się zerował i można było po raz kolejny podpisać umowę czasową, co w ostateczności dawało możliwość w zasadzie nieskończonej procedury.

Po zmianach

Od nowego roku pracodawca będzie mógł, co prawda zawrzeć umowę czasową trzy razy, jednak będzie ona ograniczona do 33 miesięcy. Dodatkowo przerwa między umowami nie będzie mieć znaczenia i jak to jest obecnie nie będzie zerować licznika.

Jednak i tutaj znajdziemy wyjątki. Reguła 3/33 nie będzie obowiązywać w przypadku: zastępstwa, prac sezonowych, prac dorywczych, prac w placówkach zagranicznych oraz prac na czas kadencji. Jednak również i w tych przypadkach pracodawca nie będzie miał całkowicie wolnej ręki – w przypadku odstąpienia od reguły będzie musiał ją uzasadnić przed Okręgowym Inspektoratem Pracy.

Umowy trwające

Po wejściu przepisów zaczynają one obowiązywać niemalże od razu. Co to oznacza? Od nowego roku, w przypadku, gdy pracodawca zawarł już z danym pracownikiem umowę na czas pokreślony i chcę ją przedłużyć musi pamiętać, że przepisy, które weszły w życie już go będą dotyczyć.

Jeśli np. pracodawca przedłuży umowę po raz czwarty lub czas trwania takich umów przekroczy 33 miesiące taką umowę zaczyna się traktować, jak umowę o pracę na czas nieokreślony.

Zmiana w wypowiedzeniach

Również tę kwestię będą regulować nowe przepisy. Od nowego roku wypowiedzenie będzie uzależnione od przeprowadzonego czasu (a nie rodzaju). W przypadku umowy zawartej na więcej niż pół roku – miesiąc, przy zatrudnieniu, na co najmniej trzy lata – trzy miesiące. Nowelizacja nadal pozwala nie podawać przyczyny wypowiedzenia umowy.

Źródło: Newseria, media