Zatrudniasz tymczasowo? Sprawdź zmianę przepisów!

praca tymczasowaZatrudnienie na czas określony zostało uregulowane i teoretycznie miało chronić pracowników. Przepisy ograniczają czas zatrudnienia tymczasowego na rzecz jednej firmy, niedostosowanie się do nich nakłada na pracodawcę wysokie kary i tym samym niejednokrotnie doprowadza do rezygnacji z takiej formy zatrudnienia.

Od 1,5 miesiąca pracownik może pracować tymczasowo u jednego pracodawcy 18 miesięcy w ciągu 36 miesięcy. Jeśli pracodawca tego nie dopilnuje i czas zostanie przekroczony może otrzymać karę grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych. To jednak nie wszystkie zmiany, jakie zostały wprowadzone. Podobne limity dotyczą także osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną (umowę-zlecenie).

Już widać spadek osób skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej. W 2016 roku było to 795,8 tysięcy osób o niemal 4 tysiące osób mniej niż w roku poprzednim. Co więcej tendencja spadkowa może się utrzymać.

Jak wspominają eksperci Państwowa Inspekcja Pracy może dokonań kontroli w każdej chwili, dlatego aby uniknąć kary pracodawcy muszą zacieśnić współpracę z agencjami pracy tymczasowej. To pozwoli na monitorowanie przebiegu pracy danego pracownika. Chodzi przede wszystkim o datę rozpoczęcia i zakończenia współpracy tymczasowej z danym pracownikiem.

Wartym podkreślenia jest fakt, że inaczej sprawa się ma w przypadku pracy tymczasowej na zastępstwo. W takiej sytuacji okres 18 miesięcy wydłuża się do 72 miesięcy. Dodatkowo zmiany dotyczą także sytuacji kobiet w ciąży zatrudnionych czasowo. Do tej pory nie mogły liczyć na przedłużenie takiej pracy, obecnie zatrudnione w danej agencji w momencie rozpoczęcia 3 miesiąca ciąży muszą dostać gwarancję, że umowa zostanie przedłużona przynajmniej do dnia porodu.

Z jednej strony to duże zabezpieczenie dla kobiet, jednak niestety może to spowodować niechęć do ich zatrudniania.

Źródło: newseria, media