Zgłoś pracownika do ZUS

www.pixabay.com/NappinessZałożenie własnego przedsiębiorstwa wiąże się z wieloma obowiązkami. W momencie, gdy nasza firma zaczyna się rozwijać i postanawiamy zatrudnić pracownika musimy pamiętać o zgłoszeniu go do ZUS. Mamy na to 7 dni od dnia podpisania umowy.

Będąc pracodawcą musimy pamiętać o naszych obowiązkach, jakie wytwarzają się z dniem zatrudnienia nowego pracownika. Nie da się ukryć, że niesie to za sobą wiele korzyści i świadczy o rozwoju naszej firmy, nie zmienia to jednak faktu, że musimy pamiętać o  zgłoszeniu go do ZUS, ponieważ przez cały  czas trwania zatrudnienia podlega on obowiązkowo wszystkim ubezpieczeniom.

Warto w tym miejscu podkreślić dwie bardzo ważne kwestie. Po pierwsze to właśnie na pracodawcy, jako na płatniku składek, spoczywa obowiązek zgłoszenia swojego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz ich późniejszego odprowadzania. Po drugie, nie każdy pracownik musi zostać zgłoszony do ZUS, wykluczone zostają osoby zatrudniane na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie.

Procedura zgłoszenia

W samym zgłoszeniu pracownika nie ma nic trudnego, uciążliwy może być jedynie termin, o którym musimy pamiętać, dlatego warto podkreślić go jeszcze raz. Na zgłoszenie nowego pracownika mamy 7 dni od dnia jego zatrudnienia, dokonujemy tego przy pomocy druku ZUS ZUA, w którym będziemy musieli wypełnić specjalny formularz z podstawowymi danymi zarówno pracownika, jak i naszymi.

To o czym musimy pamiętać, przy wypełnieniu druku, to to, że musi on zostać podpisany przez osobę, którą zatrudniliśmy. Jest to równoznaczne z akceptacją danych wpisanych do formularza oraz z ich potwierdzeniem.

Oprócz tego musimy pamiętać, że zatrudniając pracownika na umowę o pracę automatycznie musimy zgłosić go do poboru każdego z ubezpieczeń:

- emerytalnego,
- rentowego,
- chorobowego,
- wypadkowego,
- oraz zdrowotnego.

Samo zgłoszenie to jednak nie koniec, jako pracodawca musimy pamiętać również o comiesięcznym dopilnowaniu przepływów z pensji pracownika na konto ZUS. Oczywiście nie musimy tego robić osobiście, zatrudniając księgową oszczędzimy sobie kolejnego obowiązku. Nie mniej jednak musimy pamiętać również o tym, że każdy miesiąc musi zostać zakończony złożeniem do ZUS imiennego raportu miesięcznego, który musi zostać zaakceptowany przez naszego pracownika.

Korekta lub wyrejestrowanie

W sytuacji, gdy wypełniając formularz zgłoszeniowy popełniliśmy błąd (np. w numerze PESEL, czy NIP) lub po złożeniu wniosku nastąpiły jakieś istotne zmiany w sytuacji osobistej naszego pracownika (np. zmiana miejsca zamieszkania), istnieje możliwość dokonania korekty bądź zmiany. Podobnie jak miało to  miejsce podczas pierwotnego zgłoszenia mamy na to 7 dni od daty wystąpienia tych zmian, zmienia się tylko nazwa formularza – ZUS ZIUA/ZUS ZUA.

W momencie, gdy rozwiązujemy z naszym pracownikiem umowę dochodzi do ustania pracy i tym samym wygasa obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Wówczas musimy pamiętać o wyrejestrowaniu naszego, byłego już pracownika z ZUS. Tak jak dotychczas mamy na to 7 dni od dnia wygaśnięcia umowy.