Zmiany w zatrudnianiu cudoziemców

cudzoziemiecNajbliższe miesiące mają pozytywnie wpłynąć na zatrudnianie obcokrajowców w polskich firmach. Przede wszystkim ułatwiona zostanie operacja uzyskiwania  zezwolenia na pracę oraz pobyt w kraju. Dodatkowo zostaną zmienione oświadczenia określające charakter samej pracy – od 2017 roku cudzoziemcy będą zatrudniani m.in. na pracę sezonową lub krótkoterminową.

Istotne zmiany w kestii prac obcokrajowców w Polsce mają wejść w życie pod koniec listopada. Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma przede wszystkim ułatwić uzyskiwanie zezwolenia na pracę. Dużym ułatwieniem będzie m.in. zdjęcie obowiązku dołączania umowy o pracę do wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę.

Co więcej zostanie zdjęty obowiązek wykonywania testu rynku pracy. W tym przypadku to niezwykle istotne ponieważ polega on na tym, że zanim pracodawca może zatrudnić obcokrajowca starosta musi ustalić, czy na to miejsce można zatrudnić pracownika szukającego wówczas pracy. Obecnie ta kwestia wygląda tak, że pracodawca składa swoją ofertę do urzędu pracy i czeka na decyzję.

Również pozytywnie zakończyć ma się kwestia osób delegowanych do pracy w Polsce, z krajów trzecich – spoza Unii Europejskiej. Chodzi tu o przenoszenie pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa, jeżeli przyjadą oni w ramach grupy kapitałowej do jednego kraju UE, to będzie możliwość przeniesienia ich do innych krajów członkowskich bez większych formalności.

Źródło: media, newseria