Znajdź dla siebie idealne szkolenie

www.pixabay.comNabywanie ciągle nowych umiejętności jest współcześnie czymś bardzo naturalnym, a nawet wymaganym. Przedsiębiorcy, aby móc utrzymywać się na rynku muszą dbać zarówno o swoje kwalifikacje, jak i o kwalifikacje swoich pracowników. Warto zatem skorzystać z szerokiej gamy kursów oferowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Dobrze wykwalifikowany pracownik jest najważniejszym ogniwem w przedsiębiorstwie. Teoretycznie wszyscy o tym wiemy, jednak w praktyce bardzo szybko o tym zapominamy. W większości przypadków wykształcenie i umiejętności są weryfikowane podczas rekrutacji, przedsiębiorcom brakuje świadomości korzyści wynikających z rozwoju pracowników i zarządzania zasobami ludzkimi. Równie dużym problemem w polskich przedsiębiorstwach jest niski udział osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu, co zdecydowanie wpływa na powstawanie licznych barier dla rozwoju konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Bardzo często brak szkoleń w przedsiębiorstwach (głównie z sektora MŚP) nie wynika z niechęci lub sceptycznego do nich nastawienia. Właściciele małych i średnich firm zauważają, iż podnoszenie kwalifikacji wiąże się bardzo często z nakładem dużych środków finansowych. W takiej sytuacji warto skorzystać z możliwości jakie daje Europejski Fundusz Społeczny.

Plan na lata 2014-2020

Pieniądze jakie polski rząd otrzyma w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego maja zostać wykorzystane w dwóch wymiarach: w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych.

Szkolenia w ramach programu PO WER będą miały charakter ogólnopolski, a nacisk będzie położony głównie na poprawę sytuacji na rynku osób, które szukają zatrudnienia. Wszelkie działania mają w ostateczności doprowadzić do poprawy jakości zarządzania rozwojem firm. Przedsiębiorcy po odbyciu szkoleń z sektora PO WER mają:

- efektywnie radzić sobie z ewentualnymi kryzysami,
- zapobiegać powstawaniu kryzysów,
- być gotowi na zmiany zachodzące w gospodarce.

Oprócz tego, oferowane wsparcie ma poprawić pozycję przedsiębiorstw z sektora MŚP. Wg zapewnień twórców, zwiększenie kwalifikacji pracowników i zmiana w zarządzaniu sprawi, że rynek zamówień publicznych stanie przed takimi firmami otworem. W ramach programu PO WER zostanie utworzony m.in. ogólnopolski Rejestr Usług Rozwojowych, który będzie obejmował wszystkie podmioty świadczące usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych.

Drugi wymiar to Regionalne Programy Operacyjne, które charakteryzują się różnorodnością i indywidualnym dopasowaniem do potrzeb przedsiębiorców znajdujących się w danym regionie. Będą one ukierunkowane na bezpośrednie wsparcie indywidualnych odbiorców, co ma doprowadzić do zwiększenia ich aktywności na rynku pracy lub do rozwiązania ich indywidualnych problemów. Działania zawarte w ramach RPO będą oscylowały wokół aktywizacji zawodowej osób w najtrudniejszej sytuacji w danym regionie. Warto zaznaczyć, że aż 72% środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostanie przeznaczonych na zasilenie regionalnego programu. Ponadto w ramach RPO zaprojektowane zostaną komplementarne systemy dystrybucji środków oparte na podejściu popytowym, co w znacznym stopniu pozwoli na dobre dopasowanie pomocy w danym regionie.

Jak znaleźć idealne szkolenie?

Wzięcie udziału w szkoleniach nie wymaga od uczestnikazłożenia specjalnego wniosku, jedyne co należy zrobić to odnaleźć interesujący nas kurs i zapisać się. Szeroka oferta szkoleń znajduje się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej: inwestycja w kadry. Bardzo dużym ułatwieniem jest to, że w jednym miejscu znajdują się wszystkie możliwe szkolenia, a poruszanie się po stronie jest bardzo intuicyjne, co powinno wykluczyć wszelkie trudności.

Każde dostępne szkolenie jest dokładnie opisane. Zainteresowany znajdzie informacje m.in. o cenie kursu, terminie szkolenia, miejscu spotkań, czy firmie, która ów kurs będzie przeprowadzać. Bardzo ważne jest również to, że każdy kurs będzie mógł zostać oceniony, co ma w kolejności zawęzić grono szkoleniowców.

Źródła: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dnia 8.01.2014 r., www.poig.gov.pl, www.efs.gov.pl, www.inwestycjawkadry.info.pl.