www.imcreator.com/Visit St. Pete/ClearwaterPrzed wyjazdem na urlop warto sprawdzić, czy nasz pracodawca dopłaca do wypoczynku pracowników. Wprawdzie obowiązek taki mają jedynie zakłady budżetowe oraz jednostki samorządowe, ale wiele prywatnych spółek także dotuje wyjazdy wakacyjne.

W mniejszych firmach, gdzie liczba pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat jest mniejsza niż 20, pracodawca może wybrać, czy tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, z którego dofinansowuje wypoczynek pracowników, czy robi to z budżetu firmy.

www.pixabay.com/AleksandarCucuPolskie firmy wyleasingowały w I półroczu 2014 roku maszyny i urządzenia warte niemal 6,5 mld zł. To prawie o jedną czwartą więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku. Na tak poważny wzrost inwestycji istotny wpływ ma wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach, odbicie w budownictwie i pozyskiwane środki unijne dla sektora rolniczego  ocenia Związek Polskiego Leasingu.

Wartość wszystkich zawartych w I połowie 2014 roku transakcji leasingowych przekroczyła 21 mld zł, co oznacza 30-proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem zeszłego roku.

www.imcreator.com/John O'NolanMinisterstwo Gospodarki zachęca polskie firmy do zatrudniania większej liczby kobiet w radach nadzorczych. Urzędnicy proponują wprowadzenie parytetów, które mają obowiązywać w UE od 2020 r. Państwa członkowskie zobowiązały się, że w radach nadzorczych spółek publicznych będzie co najmniej 40 proc. kobiet. Obecnie w Polsce jest ich cztery razy mniej, przez co traci cała gospodarka – przekonują zwolennicy parytetów.

– Obiema rękami podpisuję się pod tym pomysłem, jako że sama uczestniczyłam swego czasu w tworzeniu takiej rządowej akcji zachęcającej kobiety, by były bardziej aktywne w życiu publicznym.

www.pixabay.com/AlexisRośnie liczba spraw dotyczących mobbingu. W ubiegłym roku do sądów rejonowych trafiło ich ponad 600. Nie przekłada się to jednak na większą liczbę spraw rozstrzyganych na korzyść pracowników. Zdaniem ekspertów ma to związek ze zbyt szczegółową definicją mobbingu w kodeksie pracy. Często także pojęcie to jest nadużywane, tak, by uzyskać odszkodowanie.

Od dziesięciu lat w kodeksie pracy obowiązują przepisy dotyczące mobbingu. Co roku wzrasta liczba spraw dotyczących przemocy psychicznej i fizycznej w pracy – dane Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują, że w 2013 do sądów rejonowych trafiło ich 603, natomiast do okręgowych – 131.

www.gratisography.comPracownik, który nie ma zapewnionej przerwy nie jest w stanie zadowolić nas swoimi osiągnięciami. Praca bez wytchnienia wyraźnie odbija się na wydajności, dlatego musimy pamiętać o tym, że ustalenie przerwy w pracy jest naszym obowiązkiem. Warto zaznaczyć, że przepisy prawa pracy wyróżniają kilka rodzajów przerw w zależności od zajmowanego stanowiska.

Przeprowadzając rozmowę kwalifikacyjną warto zapytać swojego przyszłego pracownika o to jak wyobraża sobie swój idealny dzień pracy oraz o to jak spędza wolny czas.

www.pixabay.com/UnsplashNawet 80 proc. polskich pracodawców ma problemy ze znalezieniem osób o odpowiednich kwalifikacjach. W tym samym czasie blisko 1/3 młodych Polaków nie może znaleźć żadnej pracy. Ten sam problem, nawet w większej skali, występuje w większości krajów UE, dlatego eksperci apelują o systemowe rozwiązania. Komisja Europejska chce, by państwa gwarantowały młodym zatrudnienie lub możliwość nauki i daje na ten cel 6 mld euro.

– W wielu branżach już mamy do czynienia z rynkiem pracownika, ale ta sytuacja będzie powszechna.

www.pixabay.com/UnsplashMinisterstwo Gospodarki spodziewa się wzrostu zainteresowania specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE) wśród małych i średnich firm. Już teraz w wielu strefach mogą one liczyć na lepsze warunki niż duże podmioty  zarówno na wyższe ulgi podatkowe, jak i krótszy wymagany okres utrzymywania zatrudnienia.

– Nowe regulacje unijne będą mniej wspierały duże przedsiębiorstwa, ale za to bardziej małe i średnie. Sądzimy, że to, czego nie udało się stworzyć dla małych i średnich firm jeszcze w pierwszym półroczu, uda się w drugim.

www.imcreator.com/Financial Times photosWspółczesne przedsiębiorstwo znacznie różni się od tego, z jaki mieliśmy do czynienia jeszcze kilkanaście lat temu. Zmieniło się w zasadzie wszystko m.in. to w jaki sposób przechowujemy najważniejsze dokumenty w firmie. Na dalszy plan odsuwają się archiwa, a ich miejsce zajmują wirtualne dyski i przetwarzanie w chmurze. Warto jednak zastanowić się, czy nasze działania nie wpływają negatywnie na nasze bezpieczeństwo.

Przedsiębiorcy szukają oszczędności niemal w każdej dziedzinie swojego biznesu.

www.sxc.huOdpowiedzialna polityka pracownicza jest dobrym sposobem na budowanie zaufania do pracodawców i opłaca się firmom – przekonuje Krajowa Izba Gospodarcza. Jednym z przykładów rozwiązań, które dają pracownikom wpływ na warunki zatrudnienia, jest popularna na Zachodzie polityka sygnalistów,  czyli zaufanych pracowników, do których koledzy mogą złożyć skargę.

– W większych przedsiębiorstwach istnieją kodeksy etyki, są zalecane przez izby gospodarcze czy korporacje zawodowe.

www.pixabay.com/PublicDomainPicturesZ dniem 10 czerwca 2014 roku wchodzą w życie zmiany dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych. Nawet bez uzyskania zaświadczenia od lekarza pracy osoby niepełnosprawne będą mogły pracować 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo w ramach pełnego czasu pracy. Mimo zmian wynagrodzenie powinno pozostać na tym samym poziomie.

– Konieczność uzyskiwania zaświadczenia przez osoby niepełnosprawne usunął wyrok Trybunału Konstytucyjnego.