www.pixabay.comPosiadanie firmowej strony internetowej to współczesny obowiązek każdego przedsiębiorcy. Samo jej stworzenie i prowadzenie nie jest jedynym wymaganiem stawianym administratorom. Od 22 marca 2013 r. właściciel serwisu ma obowiązek informowania użytkowników strony o wykorzystywanych plikach cookies.

Prowadząc własną stronę internetową należy pamiętać o obowiązku jaki został nałożony z dniem 22 marca 2013 roku.

www.istockphoto.comUmowa jest dokumentem wiążącym zarówno klienta jak i osobę wykonującą zlecenie. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień warto do niej dołączyć klauzulę umowną, która będzie zobowiązywać jedną ze stron do zapłaty odszkodowania.

Definicja kary umownej została określona w Kodeksie Cywilnym. Najogólniej rzecz ujmując jest ona czymś w rodzaju odszkodowania, które musi zostać wypłacone w momencie, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub zrobi to nienależycie.

www.pixabay.comOd 1 września 2013 r. osoby posiadające własną firmę również mogą skorzystać z urlopu wychowawczego. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z urlopu wychowawczego dla przedsiębiorców.

Jeszcze do niedawna z urlopu wychowawczego mogły skorzystać jedynie osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy.

www.pixabay.comCoraz częściej przedsiębiorcy korzystają z prawa do składania deklaracji w formie elektronicznej. Niektóre z nich mogą zostać złożone bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Od 1 stycznia 2014 r. ten katalog został poszerzony.

Korzystanie z deklaracji elektronicznych wymaga od użytkowników użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego, który jest potwierdzeniem autentyczności i identyfikuje osobę, która go składa.

www.istockphoto.comNikogo nie powinien dziwić fakt, że obecnie brak firmy w Internecie jest równoznaczny z brakiem firmy w ogóle. Współcześnie głównym źródłem wiedzy są wyszukiwarki. Jeżeli po próbie wyszukania naszej firmy klient nie dostanie informacji zwrotnej może to spowodować, że odejdzie do konkurencji.

Wśród otaczających nas mediów Internet zdecydowanie wiedzie prym. Współczesny klient znacznie różni się od tego sprzed kilku lat.

www.pixabay.comOd 1 stycznia 2014 r. zostały wprowadzone zmiany w zakresie Ustawy o podatku od towarów i usług. Również sposób wystawiania faktur został określony w nowelizacji ww. ustawy. Warto sprawdzić jak w tym roku należy wystawiać faktury zbiorcze.

Faktury zbiorcze są idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, które w trakcie jednego miesiąca wykonuje kilka zleceń dla jednego kontrahenta.

www.sxc.huInformacje na temat pracowników znajdują się pod ochroną prawa. Każdy pracodawca musi o tym pamiętać i dopilnować, aby dane osobowe zatrudnionych przez niego osób nie dostały się w niepowołane ręce. Jednak nie wszystkie informacje podlegają ścisłej ochronie. Warto przekonać się jakie.

Definicja hasła dane osobowe została zawarta w ustawie o ochronie danych osobowych. W art. 6 ust. 1 ww. dokumentu czytamy: w rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

www.sxc.huBycie freelancerem to ostatnimi czasy nic egzotycznego. Coraz więcej osób decyduje się na samodzielne działanie, bycie swoim pracodawcą zyskuje na popularności. Jednak warto, przed porzuceniem etatu dokładnie przeanalizować wszystkie wady i zalety freelancingu.

Freelancer to osoba, która postanowiła zrezygnować z pracy na etat, w zamian za pracę na własną rękę.

www.sxc.huAntal Global Snapshot po raz 15. przeprowadziło cykliczne badanie dynamiki zatrudnienia specjalistów i menadżerów. Przeszło 60% badanych planuje w tym roku ich zatrudnienie. Jest to prognoza lepsza niż w poprzedniej edycji.

Badanie odnosi się do tendencji rekrutowania bądź zwalniania specjalistów i menadżerów w I kwartale 2014 roku.

www.sxc.huZ dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku, która wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Od 2014 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe będzie ustalana raz na rok.

Do 31 grudnia 2013 r. podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie mogła przekroczyć 250% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednik kwartale.