www.sxc.huNawet w najbardziej uporządkowanej księgowości może zdarzyć się sytuacja, w której faktura ulegnie zniszczeniu lub zginie. Aby uniknąć niepotrzebnych nieprzyjemności przedsiębiorca musi postarać się o duplikat zaginionego, bądź zniszczonego rachunku.

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie faktur, w sytuacji gdy:

www.istockphoto.comZgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa z UE, w Polsce w okresie 2014-2020 będzie realizowany Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR). Jego głównym zadaniem będzie połączenie innowacyjności i badań naukowych ze strefą przedsiębiorstw.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój będzie realizowany w Polsce w okresie 2014-2020.

www.sxc.huWraz z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły nowe przepisy dotyczące m.in. sposobu wystawiania faktur. Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązujących jeszcze do niedawna terminach wystawiania rachunków.

Do końca 2013 r. faktura musiała zostać wystawiona nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi lub sprzedania towaru.

www.sxc.huPo zarejestrowaniu działalności gospodarczej przedsiębiorca musi zdecydować, w jaki sposób będzie prowadził księgowość. W poszukiwaniu oszczędności warto zastanowić się nad możliwością samodzielnego jej prowadzenia.

Bardzo często dochód w małym przedsiębiorstwie w skali roku nie przekracza 1,2 mln euro, co oznacza, że przedsiębiorca może prowadzić swoją księgowość na zasadach uproszczonych.

www.sxc.huWarto pamiętać, że obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe nie są terminami równoznacznymi. Należy dokładnie zapoznać się z każdym z tych pojęć, gdyż są one podstawowymi zagadnieniami prawa podatkowego.

Obowiązek podatkowy

Powstaje on w sytuacjach wskazanych przez prawo – ustawy podatkowe, które określają w jakich okolicznościach powstaje obowiązek odprowadzania podatków oraz do kiedy taką czynność należy spełnić.

www.sxc.huWejście Polski do Unii Europejskiej oznacza dla przedsiębiorców możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w krajach UE. Jednak aby odnaleźć się na wspólnym rynku, polski przedsiębiorca musi dokładnie zapoznać się z unijnymi regulacjami, wytyczają obowiązujące w UE reguły.

Podstawową zasadą funkcjonowania rynku wewnętrznego na terenie UE jest swoboda przedsiębiorczości, która pozwala prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty pochodzące ze wszystkich państw członkowskich w dowolnym kraju UE.

www.sxc.huObdarowywanie kontrahentów i pracowników z okazji świąt jest czymś naturalnym. Firmowe wigilie oraz upominki, w pozytywny sposób wpływają na relacje z naszymi współpracownikami. Należy jednak pamiętać, iż dawanie prezentów może wiązać się z odprowadzaniem podatków.

Święta to czas, który kojarzy się z miłą atmosferą i prezentami. Obdarowywanie pracowników i kontrahentów jest sposobem na to, aby poprawić wspólne relacje lub utrzymać obecne.

Elektroniczna forma załatwiania większości spraw biznesowych nie jest niczym nadzwyczajnym. Kontakt mailowy z klientem lub wspólnikiem, składanie elektronicznych deklaracji czy korzystanie z serwisów społecznościowych to niektóre z tych możliwości. Również dokonywanie płatności bardzo często odbywa się w sferze online.

Posiadanie konta bankowego to obecnie norma. Jednak w momencie zakładania firmy należy zastanowić się, czy prywatne konto bankowe będzie dla nas wystarczające.

www.sxc.huPCC to inaczej podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatnik jest zobowiązany do jego opłacenia w momencie dokonywania określonych w ustawie czynności.

Wszelkie regulacje znajdują się w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 200 r. Już w art. 1 ust. 1 pkt. 1 czytamy w jakich sytuacjach jesteśmy zobowiązani do odprowadzenia podatku.

W pierwszym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi wybrać formę jej opodatkowania. Wybór wpływa na wysokość przyszłego podatku, ale też na rodzaj i zakres prowadzonych przyszłych ewidencji księgowych.

Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne, które chcą zarejestrować działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).