www.sxc.huW przypadku braku terminowego uregulowania podatku na rzecz urzędu skarbowego, do zaległej kwoty należy doliczyć odsetki. Istnieje jednak prawo, które pozwala uniknąć zwiększenia owej należności. W momencie nie przekroczenia trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora – obecnie przez Pocztę Polską S.A, podatnik nie musi zwiększać kwoty daniny głównej.

www.sxc.huDługie oczekiwanie na zwrot podatku VAT jest w zasadzie wpisane w składane przez nas zeznanie. Jednak jak zapowiada Ministerstwo Finansów, trwają prace nad skróceniem tego czasu. Od kilku dni do urzędów skarbowych napływa specjalne polecenie MF w tej sprawie.

Otrzymanie zwrotu podatku VAT to zastrzyk gotówki, który może poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa.

www.pixabay.comPoczątki nigdy nie są łatwe. Ta sama zasada dotyczy również prowadzenia własnej firmy. Brak stałych zleceń, mało klientów, czy ciągłe inwestycje mogą doprowadzić do mniejszych, bądź większych problemów finansowych. W takiej sytuacji przedsiębiorca może ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

Terminowe odprowadzanie podatków jest podstawowym obowiązkiem każdego podatnika, w tym przedsiębiorcy.

www.sxc.huProjekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw wprowadzi pewne regulacje w zakresie składania deklaracji podatkowej. Od nowego roku osoby odprowadzające podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych będą musiały składać je drogą internetową.

Od 2015 r. mają zostać wprowadzone istotne zmiany, które ograniczą ilość papierków w polskich urzędach.

www.pixabay.comDo końca lutego, każdy pracodawca ma obowiązek przygotować informacje roczne o dochodach swojego podatnika za rok 2013 (PIT-11). Formularz musi trafić zarówno do zatrudnionego jak i Urzędu Skarbowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania.

PIT-11 jest informacją o dochodach podatnika (tegoroczny odnosić się będzie do dochodów za rok 2013).

www.sxc.huPodczas drugiego dnia 60. posiedzenia Sejmu został odczytamy poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Tym razem członkowie grupy KP Twój Ruch wnioskowali o skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić przedsiębiorcy różnicę między podatkiem VAT naliczonym, a należnym urzędowi skarbowemu.

Prawo do zwrotu podatku zostało określone w ustawie o podatku od towarów i usług w art. 87 ust. 1:

www.sxc.huPreferencyjne składki ZUS są dla nowych przedsiębiorców dużym ułatwieniem. Jednak w tym roku przez podwyżkę składek ZUS, właściciele nowopowstałych firm muszą liczyć się z tym, że zapłacą więcej – w skali roku o prawie 4 proc.

Nowopowstałe firmy mogą przez 24 miesiące korzystać z ulgi jaką są preferencyjne składki ZUS. Jednak przez wzrost w 2014 r. minimalnego wynagrodzenia (z 1600 zł do 1680 zł) będą one wyższe.

www.sxc.huKażdy przedsiębiorca musi wszystkie swoje transakcje zawierać w księdze przychodów i rozchodów. W momencie zakupienia środków trwałych nie ma większych problemów w kwestii ich księgowania, wątpliwości mogą pojawić się podczas próby zaksięgowania faktury za usługi leasingu operacyjnego.

Leasing operacyjny polega na czasowym udostepnieniu środka trwałego, bez przeniesienia prawa własności.

www.sxc.huDokonanie rocznego rozliczenia jest obowiązkiem, każdego podatnika. Zdarza się jednak, że w złożonym przez nas zeznaniu podatkowym mogą znaleźć się błędy, które należy skorygować. Aby dokonać tego prawidłowo trzeba pamiętać o kilku wytycznych.

W momencie gdy dostarczymy nasze zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego, organ rozpoczyna czynności sprawdzające, które mają za zadanie odnaleźć proste błędy w złożonej deklaracji.

www.pixabay.comDarowizna samochodu jest przeniesieniem własności z jednego właściciela na drugiego. Jednak przed przyjęciem i obdarowaniem należy dokładnie zapoznać się z prawnym aspektem tej czynności.

Cały przebieg darowizny jest opisany w Ustawie o podatku od spadków i darowizn.