www.sxc.huPrzedsiębiorcy, którzy wykazują niskie przychody ze sprzedaży mogą zostać zwolnieni z odprowadzania podatku VAT. Określa to ustawa o podatku od towarów i usług, która decyzją Rady UE będzie obowiązywała do 2015 r.

Obecnie wg art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z podmiotowego  zwolnienia z VAT mogą skorzystać osoby, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.