www.sxc.hu/Michaela KobyakovObowiązek wystawienia faktury spoczywa przede wszystkim na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że nie jest to ich jedyna powinność związana z fakturowaniem. Wart pamiętać, że skutkiem popełnienia czynu zabronionego jest poniesienie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podstawowym obowiązkiem związanym z wystawianiem faktur jest czynienie tego w sposób rzetelny niewadliwy.

www.pixabay.com/OpenClipsJednolite w całej Unii Europejskiej prawa konsumentów zaczną obowiązywać najprawdopodobniej od stycznia 2015 roku. Początkowo miały one wejść w życie z dniem 13 czerwca br., jednak zaproponowana, przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprawka do ustawy została poparta przez sejm, wprowadzając półroczne vacatio legis.

Zgodnie z wymogami UE wszystkie państwa członkowskie muszą wprowadzić jednolite prawa konsumentów.

www.pixabay.com/qiyeMożliwość odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu oraz od kosztów jego eksploatacji jest niewątpliwie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstwa. Od 1 kwietnia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które wprowadzą istotne zmiany w kwestię odliczenia VAT-u. Będą one dotykać również samochodów używanych na podstawie umowy leasingu.

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy będą musieli przystosować się do nowych zasad w sprawie odliczania podatku VAT od samochodów.

www.pixabay.comMikro przedsiębiorstwom bez wątpienia najtrudniej utrzymać się na rynku. Bardzo często musza zmagać się z problemami finansowymi, co może doprowadzić do upadku. Nowelizacja ustawy o rachunkowości ma pomóc im zaoszczędzić.

4 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

www.sxc.hu/Luca BaronciniCiągłe, niezapowiedziane zmiany w prawie, są bardzo często przyczyną poważnych problemów w firmie. Kolejne założenia ustawy deregulacyjnej wprowadzają zmiany, które w znaczny sposób poprawią funkcjonowanie przedsiębiorstw. Tylko dwa razy w roku będą mogły zmieniać się przepisy, które w istotny sposób wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

18 lutego 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która wprowadza tzw. zasadę dwóch terminów.

www.sxc.huPolski rząd, by zachować wszelkie unijne standardy kładzie mocny nacisk na recykling. Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która nakłada kolejne obowiązki na przedsiębiorców.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy, obowiązek gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest nałożony na:

www.pixabay.comCoraz częściej przedsiębiorstwo, które boryka się z problemami finansowymi jest przez wierzycieli spisywane na straty, co w praktyce oznacza składaniem przez nich wniosku o upadłość. Założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne mają położyć nacisk na restrukturyzację firm w trudnej sytuacji finansowej.

11 lutego br. rząd przyjął założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

www.pixabay.comProwadząc własna firmę musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będziemy bezsprzecznie dogadywać się ze swoimi kontrahentami. Opłaty związane z procesem mogą zostać wliczone w koszty uzyskania przychodów, jedynie wtedy, gdy będą spełniać wymagane warunki.

Aby móc mówić o tym, kiedy i co możemy wliczyć w koszty uzyskania przychodu, powinniśmy przytoczyć definicję tego sformułowania.

www.pixabay.comJuż od najmłodszych lat mówiono nam, że kłamstwo ma krótkie nogi i lepiej od razu się przyznać, niż czekać aż ktoś się o nim dowie. Ta zasada sprawdza się również w dorosłym życiu. Przyznanie się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego pozwoli nam uniknąć za nie kary.

Niedopełnione przez podatnika obowiązki wobec urzędu skarbowego będą musiały zostać odpokutowane.

www.sxc.huW przedstawionym planie działań rządu na rok 2014 r. premier zapowiedział, że najbliższe 12 miesięcy będzie czasem wypierania z rynku umów śmieciowych. Podstawowym narzędziem do walki z nimi będzie zmiana w sposobie ich oskładkowania.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej  planów rządu na 2014 r., premier Donald Tusk wymienił priorytetowe działania w roku obecnym.