www.pixabay.com/Unsplash24 kwietnia 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o standaryzacji niektórych pism w procedurach administracyjnych. Nakłada ona obowiązek wprowadzania jednolitych wzorów dokumentów elektronicznych, które będą obowiązywały w całym kraju.

Standaryzacja niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych ma przede wszystkim ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

www.sxc.huTrwające przeszło dwa lata prace nad zmianą ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dobiegły końca. Sejm przyjął nowe prawo antymonopolowe, którego zadaniem będzie niwelowanie niekorzystnych praktyk dla gospodarki, przedsiębiorców i konsumentów.

Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza dwie bardzo ważne zmiany do obowiązującego prawa.

www.pixabay.com/geraltOd 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące możliwości odliczenia ulgi internetowej. Wprowadzone zmiany spowodowały przede wszystkim zmniejszenie liczby podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać. W tym roku, z tego prawa mogą skorzystać dwie grupy osób.

Początkowo ulga na Internet miała zostać zniesiona całkowicie, jednak wprowadzona uchwała Senatu doprowadziła do jej przywrócenia.

www.sxc.hu/Michaela KobyakovObowiązek wystawienia faktury spoczywa przede wszystkim na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że nie jest to ich jedyna powinność związana z fakturowaniem. Wart pamiętać, że skutkiem popełnienia czynu zabronionego jest poniesienie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podstawowym obowiązkiem związanym z wystawianiem faktur jest czynienie tego w sposób rzetelny niewadliwy.

www.pixabay.com/OpenClipsJednolite w całej Unii Europejskiej prawa konsumentów zaczną obowiązywać najprawdopodobniej od stycznia 2015 roku. Początkowo miały one wejść w życie z dniem 13 czerwca br., jednak zaproponowana, przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprawka do ustawy została poparta przez sejm, wprowadzając półroczne vacatio legis.

Zgodnie z wymogami UE wszystkie państwa członkowskie muszą wprowadzić jednolite prawa konsumentów.

www.pixabay.com/qiyeMożliwość odliczenia podatku VAT od zakupu samochodu oraz od kosztów jego eksploatacji jest niewątpliwie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstwa. Od 1 kwietnia 2014 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy, które wprowadzą istotne zmiany w kwestię odliczenia VAT-u. Będą one dotykać również samochodów używanych na podstawie umowy leasingu.

Od 1 kwietnia przedsiębiorcy będą musieli przystosować się do nowych zasad w sprawie odliczania podatku VAT od samochodów.

www.pixabay.comMikro przedsiębiorstwom bez wątpienia najtrudniej utrzymać się na rynku. Bardzo często musza zmagać się z problemami finansowymi, co może doprowadzić do upadku. Nowelizacja ustawy o rachunkowości ma pomóc im zaoszczędzić.

4 marca 2014 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

www.sxc.hu/Luca BaronciniCiągłe, niezapowiedziane zmiany w prawie, są bardzo często przyczyną poważnych problemów w firmie. Kolejne założenia ustawy deregulacyjnej wprowadzają zmiany, które w znaczny sposób poprawią funkcjonowanie przedsiębiorstw. Tylko dwa razy w roku będą mogły zmieniać się przepisy, które w istotny sposób wpływają na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

18 lutego 2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, która wprowadza tzw. zasadę dwóch terminów.

www.sxc.huPolski rząd, by zachować wszelkie unijne standardy kładzie mocny nacisk na recykling. Od 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która nakłada kolejne obowiązki na przedsiębiorców.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy, obowiązek gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest nałożony na:

www.pixabay.comCoraz częściej przedsiębiorstwo, które boryka się z problemami finansowymi jest przez wierzycieli spisywane na straty, co w praktyce oznacza składaniem przez nich wniosku o upadłość. Założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne mają położyć nacisk na restrukturyzację firm w trudnej sytuacji finansowej.

11 lutego br. rząd przyjął założenia do projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne.