www.imcreator.com/Sebastiaan ter BurgOd czterech lat polskie prawo dopuszcza możliwość organizowania walnych zgromadzeń akcjonariuszy (WZA) poprzez transmisję w Internecie. Nie jest to jednak obowiązkowe, przez co spółki niechętnie korzystają z tej możliwości. Mimo że elektroniczne WZA przyniosłyby spółkom i akcjonariuszom oszczędność czasu i pieniędzy.

– Walne zgromadzenia nie powinny funkcjonować w dotychczasowej strukturze jako spotkania osób.

www.picjumbo.com/VIKTOR HANACEKChoć polskie prawo zezwala na udostępnianie danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną jedynie określonym służbom i tylko w przypadku przestępstw, to po te dane zwracają się często do operatorów telekomunikacyjnych instytucje niepowołane. Najczęściej są to komornicy i sądy cywilne. Udostępnianiu im danych stanowczo sprzeciwia się Urząd Komunikacji Elektronicznej.

– Tajemnica telekomunikacyjna dotycząca tego, kto do kogo i z jakiej lokalizacji wykonywał połączenia, jest prawnie chroniona przez prawo telekomunikacyjne – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Magdalena Gaj, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

www.imcreator.com/WaagSocietyPodczas 70. posiedzenia Sejmu została uchwalona nowelizacja ustawy o tzw. jednym okienku. Ma to usprawnić zakładanie własnego przedsiębiorstwa i skrócić czas oczekiwania, co w konsekwencji ma doprowadzić do powstawania nowych miejsc pracy.

Aby nasze przedsiębiorstwo mogło zacząć funkcjonować musimy dokonać zgłoszenia działalności do KRS.

www.pixabay.com/e-gabiZ półrocznym opóźnieniem zaczną w Polsce obowiązywać nowe przepisy o prawach konsumenta kupującego m.in. w sieci. Zgodnie z dyrektywą powinny one wejść w życie w połowie czerwca, jednak odpowiednią ustawę dopiero podpisał prezydent. Nowe przepisy w ocenie ekspertów mają przyczynić się do rozwoju handlu w Internecie. 

Znowelizowana ustawa o ochronie praw konsumenta daje większą ochronę kupującym, zwłaszcza tym robiącym e-zakupy.

www.sxc.hu/Mike_JohnsonSąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej planuje wprowadzić nowy regulamin. Zakłada on zwiększenie wpływu przedsiębiorców na toczące się postępowania. Będą one dzięki temu prowadzone sprawniej i szybciej. Wykorzystane zostaną też nowe technologie, m.in. wideo- i telekonferencje. Nowy regulamin może zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku.

– Nasz cel był taki, żeby przedsiębiorcy dysponowali lepszymi instrumentami w rozwiązywaniu swoich sporów – przekonuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes adwokat Maciej Łaszczuk, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG, przewodniczący Komisji ds. Nowego Regulaminu.

www.pixabay.com/Unsplash24 kwietnia 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o standaryzacji niektórych pism w procedurach administracyjnych. Nakłada ona obowiązek wprowadzania jednolitych wzorów dokumentów elektronicznych, które będą obowiązywały w całym kraju.

Standaryzacja niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych ma przede wszystkim ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

www.sxc.huTrwające przeszło dwa lata prace nad zmianą ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dobiegły końca. Sejm przyjął nowe prawo antymonopolowe, którego zadaniem będzie niwelowanie niekorzystnych praktyk dla gospodarki, przedsiębiorców i konsumentów.

Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza dwie bardzo ważne zmiany do obowiązującego prawa.

www.pixabay.com/geraltOd 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące możliwości odliczenia ulgi internetowej. Wprowadzone zmiany spowodowały przede wszystkim zmniejszenie liczby podatników, którzy będą mogli z niej skorzystać. W tym roku, z tego prawa mogą skorzystać dwie grupy osób.

Początkowo ulga na Internet miała zostać zniesiona całkowicie, jednak wprowadzona uchwała Senatu doprowadziła do jej przywrócenia.

www.sxc.hu/Michaela KobyakovObowiązek wystawienia faktury spoczywa przede wszystkim na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że nie jest to ich jedyna powinność związana z fakturowaniem. Wart pamiętać, że skutkiem popełnienia czynu zabronionego jest poniesienie odpowiedzialności karnej skarbowej.

Podstawowym obowiązkiem związanym z wystawianiem faktur jest czynienie tego w sposób rzetelny niewadliwy.

www.pixabay.com/OpenClipsJednolite w całej Unii Europejskiej prawa konsumentów zaczną obowiązywać najprawdopodobniej od stycznia 2015 roku. Początkowo miały one wejść w życie z dniem 13 czerwca br., jednak zaproponowana, przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poprawka do ustawy została poparta przez sejm, wprowadzając półroczne vacatio legis.

Zgodnie z wymogami UE wszystkie państwa członkowskie muszą wprowadzić jednolite prawa konsumentów.