www.pixabay.comProwadząc własna firmę musimy liczyć się z tym, że nie zawsze będziemy bezsprzecznie dogadywać się ze swoimi kontrahentami. Opłaty związane z procesem mogą zostać wliczone w koszty uzyskania przychodów, jedynie wtedy, gdy będą spełniać wymagane warunki.

Aby móc mówić o tym, kiedy i co możemy wliczyć w koszty uzyskania przychodu, powinniśmy przytoczyć definicję tego sformułowania.

www.pixabay.comJuż od najmłodszych lat mówiono nam, że kłamstwo ma krótkie nogi i lepiej od razu się przyznać, niż czekać aż ktoś się o nim dowie. Ta zasada sprawdza się również w dorosłym życiu. Przyznanie się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego pozwoli nam uniknąć za nie kary.

Niedopełnione przez podatnika obowiązki wobec urzędu skarbowego będą musiały zostać odpokutowane.

www.sxc.huW przedstawionym planie działań rządu na rok 2014 r. premier zapowiedział, że najbliższe 12 miesięcy będzie czasem wypierania z rynku umów śmieciowych. Podstawowym narzędziem do walki z nimi będzie zmiana w sposobie ich oskładkowania.

Podczas konferencji prasowej dotyczącej  planów rządu na 2014 r., premier Donald Tusk wymienił priorytetowe działania w roku obecnym.

www.sxc.huProjekt ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej trafił do uzgodnień międzyresortowych. Zmiany mają zostać wprowadzone w ponad 30 obowiązujących aktach prawnych, co jak zapewnia Ministerstwo Gospodarki ułatwi wprowadzenie oszczędności w przedsiębiorstwach.

Dokument jest IV turą zmian w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej.

www.sxc.huOd 1 stycznia 2012 roku jednoosobowy przedsiębiorca w momencie wpisywania swojej działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może również podać dane pełnomocnika, którego upoważnia do prowadzenia jego spraw w firmie.

Pełnomocnik przedsiębiorcy w ramach CEIDG może dokonywać szeregu czynności, do których został powołany.

www.sxc.huKażdy obywatel Polski ma prawo zabiegać o udzielenie mu informacji na temat wszelkich działań publicznych. Warto zatem wiedzieć gdzie należy się zwrócić, w jaki sposób to zrobić i jakie informacje podać, by nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące dostępu do informacji publicznej są zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r.

www.sxc.huStyczeń 2014 r. ma wprowadzić zmiany, w efekcie których płaca minimalna z 1 600 zł wzrośnie do 1 680 zł. Zmiana będzie miała wpływ na ewentualne ponoszenie odpowiedzialności za nadużycia podatkowe.

W momencie wejścia w życie zmian zostanie dokładnie nakreślona różnica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem w przypadku uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

www.sxc.huOd 1 grudnia 2013 roku ma wejść w życie znowelizowana ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 roku. Istotną zmianą będzie możliwość uzyskania odpisu z księgi wieczystej przy pomocy Internetu.

Księgi wieczyste są dokumentami zawierającymi podstawowe informacje dotyczące danej nieruchomości.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce powrócić do prac nad zmianami w przepisach o płacy minimalnej w Polsce. W ostateczności chce doprowadzić do ujednolicenia stawki minimalnej za każdą przepracowaną godzinę. Po zmianach powinna ona wynosić około 10 zł.

We wrześniu br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponowało ustalenie najniższej stawki za godzinę pracy.

www.sxc.huKażdy przedsiębiorca może zostać poddany kontroli podatkowej. Warto zatem wiedzieć co zrobić, aby być do niej najlepiej przygotowanym.

Całość procedury jest usankcjonowana prawnie w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. Celem kontroli jest przede wszystkim sprawdzenie czy kontrolowany (podatnik, płatnik, inkasent czy następca prawny) wywiązuje się z obowiązków podyktowanych przez prawo podatkowe.