www.sxc.huKażdy obywatel Polski ma prawo zabiegać o udzielenie mu informacji na temat wszelkich działań publicznych. Warto zatem wiedzieć gdzie należy się zwrócić, w jaki sposób to zrobić i jakie informacje podać, by nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące dostępu do informacji publicznej są zawarte w ustawie z dnia 6 września 2001 r.

www.sxc.huStyczeń 2014 r. ma wprowadzić zmiany, w efekcie których płaca minimalna z 1 600 zł wzrośnie do 1 680 zł. Zmiana będzie miała wpływ na ewentualne ponoszenie odpowiedzialności za nadużycia podatkowe.

W momencie wejścia w życie zmian zostanie dokładnie nakreślona różnica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem w przypadku uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej.

www.sxc.huOd 1 grudnia 2013 roku ma wejść w życie znowelizowana ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 roku. Istotną zmianą będzie możliwość uzyskania odpisu z księgi wieczystej przy pomocy Internetu.

Księgi wieczyste są dokumentami zawierającymi podstawowe informacje dotyczące danej nieruchomości.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce powrócić do prac nad zmianami w przepisach o płacy minimalnej w Polsce. W ostateczności chce doprowadzić do ujednolicenia stawki minimalnej za każdą przepracowaną godzinę. Po zmianach powinna ona wynosić około 10 zł.

We wrześniu br. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponowało ustalenie najniższej stawki za godzinę pracy.

www.sxc.huKażdy przedsiębiorca może zostać poddany kontroli podatkowej. Warto zatem wiedzieć co zrobić, aby być do niej najlepiej przygotowanym.

Całość procedury jest usankcjonowana prawnie w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. Celem kontroli jest przede wszystkim sprawdzenie czy kontrolowany (podatnik, płatnik, inkasent czy następca prawny) wywiązuje się z obowiązków podyktowanych przez prawo podatkowe.

www.fotolia.comPrezydent Bronisław Komorowski podpisał 2 sierpnia 2013 roku, nowelizację kodeksu pracy wydłużając do roku okres rozliczeniowy i pozwalając na zastosowanie ruchomego czasu pracy.

Jak podaje Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej ustawa wprowadza do Kodeksu pracy rozwiązania, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy.

www.sxc.huOd 13 czerwca 2014 r. sklepy internetowe na terenie całej Unii Europejskiej będą funkcjonować według identycznych zasad prawnych. Jak zapewniają eksperci takie zmiany wpłyną pozytywnie na relację klient-sprzedawca, oraz poprawią komfort kupowania.

Państwa należące do UE pod wieloma względami muszą wykazywać swoją koherentność.

www.sxc.hu20.08 br. rada ministrów przyjęła projekt nowelizacji tegorocznego budżetu. Początkowy deficyt zostanie zwiększony o 16 miliardów złotych, a wydatki zostaną zmniejszone o 7,656 miliarda złotych.

W przyjętej przez rząd nowelizacji największą zmianę można zauważyć w zwiększeniu deficytu o 16 mld zł.

www.pixabay.com/robinamsZ inicjatywy 43 podmiotów w styczniu br. powstała Izba Gospodarki Elektronicznej. Pomysł poparło 110 członków założycieli począwszy od dużych firm (np. liderzy rynku e-commerce), przez małe i średnie przedsiębiorstwa, skończywszy na start-upach.

Izba Gospodarki Elektronicznej jest organizacją samorządu gospodarczego, która w swojej strukturze gromadzi podmioty, prowadzące działalność gospodarczą w dziedzinach związanych z gospodarką elektroniczną oraz organizacje non-profit.