www.sxc.huW najnowszym raporcie Eurostatu czytamy: 30% przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej korzystało w 2013 r. z mediów społecznościowych. Największy odsetek zanotowano na Malcie – 55% firm, Polska uplasowała się na trzecim miejscu od końca z wynikiem 19%.

Najnowszy raport Eurostatu dotyczy obecności w przestrzeni medialnej przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej. Obejmuje on dwie zasadnicze kwestie: posiadanie przez firmy stron internetowych oraz ich obecność w mediach społecznościowych. Ponadto w raporcie zwrócono uwagę na inne możliwości wykorzystywania Internetu przez firmy.

W dniu 13 listopada 2013 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się konferencja „Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych”.  W Polsce przedsiębiorstwa rodzinne stanowią blisko 80% wszystkich, co sprawia, że mają one ogromny wkład w PKB.

Spotkanie odbywało się w ramach projektu „Firmy Rodzinne 2”, który kontynuuje program „Firmy Rodzinne” z 2009-2011 r. Wbrew pozorom tego typu przedsiębiorstwa stanowią liczną grupę na polskim rynku. Jak zaznaczał prezydent Bronisław Komorowski, firmy rodzinne są niezbędnym elementem polskiej gospodarki, dlatego należy darzyć je szczególnym zainteresowaniem. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że w dzisiejszych czasach firmy rodzinne są swego rodzaju ostoją dla polskiego rynku.

Od stycznia ponownie wzrosną kary za brak ważnego OC. Tym razem kierowcy mogą zapłacić nawet do 3 360 zł. Jak poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rośnie również poziom wykrywalności kierowców, którzy nie ubezpieczają swoich samochodów.

Za brak ważnej polisy OC od przyszłego roku kierowcy będą musieli zapłacić karę o 5% wyższą niż w roku obecnym. Kwota jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę z wyszczególnieniem na konkretne pojazdy oraz na czas, w którym kierowca nie posiada ważnej policy.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Eurostat, w 2012 roku 59% internautów z krajów Unii Europejskiej robiło zakupy online. W czołówce uplasowały się takie kraje jak: Dania, Szwecja, Wielka Brytania, czy Niemcy.

Najnowsze badania biura statystycznego UE w 2012 roku dotyczyły ogólnej aktywności Europejczyków w sieci oraz tego jak często (i czy w ogóle) robią zakupy online.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim komunikacie ostrzega przed dopuszczeniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych. W swojej wypowiedzi zwraca uwagę na ryzyko jakie występuje jeżeli podczas dokonywania zakupów nie zachowamy szczególnej ostrożności.

W komunikacie UKNF zaznaczył, że podstawową zasadą, która uchroni nas przed stratą środków z konta jest zachowanie w tajemnicy swoich danych, które umożliwiają zalogowanie się na nasz rachunek bankowy. Ponadto istotną kwestią jest, aby nie doszło do sytuacji, w której podmiot inny niż nasz bank pobierze naszą historię rachunku.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie istotnych zmian w urzędach pracy. Od przyszłego roku relacja urzędnik-bezrobotny ma ulec poprawie, co ma doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia.

Jak przyznał minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz od stycznia 2014 r. zostaną wprowadzone zmiany w polskich urzędach pracy. Przede wszystkim ma zostać zmieniony sposób aktywizacji bezrobotnych przez instytucje. Oprócz tego proponowane zatrudnienia mają być dobierane w bardziej konkretny sposób z uwzględnieniem predyspozycji danej osoby.

Według najnowszych badań Instytutu Keralla Research – prawie 70 proc. Polskich biznesmenów uważa, iż należy stworzyć instytucję Rzecznika Praw Przedsiębiorców, a ponad 40 proc. badanych stwierdza, że doświadczyło problemów, które kwalifikowały się do zgłoszenia ich do takiej instytucji.

Obecnie w Polsce nie ma żadnego organu, który w swoim założeniu miałby reprezentować interesy  przedsiębiorców miro, małych i średnich firm. Nie oznacza to jednak, że taka instytucja jest niepotrzebna.

Od przyszłego roku kraje Unii Europejskiej będą miały obowiązek wliczania do PKB dochodów z szarej i czarnej strefy, ma to spowodować podniesienie PKB o 16 miliardów złotych

Polska podobnie jak inne kraje UE będzie musiała wliczyć do dochodu narodowego prostytucję, przemyt oraz produkcję i handel narkotykami. Do tej pory większość krajów wliczała usługi zaliczające się do nielegalnej działalności (produkcja lub usługi), które w całości lub w części były ukrywane przed organami administracji państwowej w celu unikania płacenia podatków, ceł, akcyz czy składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta ma zwiększyć PKB oraz ma spowodować poprawę jego relacji do długu publicznego.

Czerwcowe dane Eurostatu w zielonych barwach dla Polski. W tym miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 10,6 proc. i jest o 0,1 proc. niższa niż w maju bieżącego roku.

Publikacja europejskiego urzędu statystycznego z 31.07.2013 roku może przynieść ulgę mieszkańcom Unii Europejskiej. Wbrew prognozom analityków, stopa bezrobocia nie wzrosła ani w strefie euro, ani w całej UE. Według obecnych wyników wynosi ona 12,1% i jest ona niższa o 0,1% od prognoz. Pomimo to eksperci nie podzielają radosnych nastrojów i czekają na wyniki po korekcie, które mogą różnić się od aktualnych odczytów. Wg najnowszych danych, stopa bezrobocia w Eurolandzie wyniosła w czerwcu 12,1% co daje dokładnie ten sam wynik jaki zanotowaliśmy w maju po korekcie.