www.sxc.huStyczeń 2014 r. ma wprowadzić zmiany, w efekcie których płaca minimalna z 1 600 zł wzrośnie do 1 680 zł. Zmiana będzie miała wpływ na ewentualne ponoszenie odpowiedzialności za nadużycia podatkowe.

W momencie wejścia w życie zmian zostanie dokładnie nakreślona różnica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem w przypadku uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Uszczuplenie należności publicznej następuje w momencie, gdy podatnik nie dokona zapłaty wymaganej kwoty (w całości lub w części). Natomiast narażenie na uszczuplenie działalności publicznej to spowodowanie zagrożenia, które może w konsekwencji prowadzić do uszczerbku finansowego.

Na szczycie Rady Europejskiej ustalono, że Polska otrzyma 82,5 mld euro z polityki spójności. Kwota została powiększona o ok. 13 proc., z racji uwzględnienia prognozowanego poziomu inflacji.

W lutym br. został ustalony budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wówczas kwota jaka miała trafić do Polski wynosiła 72,9 mld euro. Jednak od tego czasu pula została zwiększona o 9,6 mld euro,  ponieważ została uwzględniona przewidywana inflacja, która wg Komisji Europejskiej w skali roku utrzyma się na poziomie 2 proc.

www.sxc.huRząd zapowiada istotne zmiany w prawie drogowym. Od 2015 r. zostanie wprowadzony obowiązek posiadania w samochodzie alkomatu. Zostaną również zaostrzone kary za jazdę pod wpływem alkoholu.

Podczas konferencji prasowej Premier Donald Tusk przedstawił wyniki posiedzenia rządu. Podstawową zmianą, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązek posiadania alkomatu, w każdym samochodzie. Takie rozwiązanie ma mieć charakter zapobiegawczy, ponieważ nie będzie istniał obowiązek używania alkomatu.

www.sxc.huPodczas wizyty w Pajęcznie szef polskiego rządu zapewniał, że mikro, małe i średnie firmy mogą liczyć na prawie 4,5 mld euro z środków unijnych przekazanych Polsce. Pieniądze będą skierowane do nowopowstałych, jak i już funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw.

Premier Donald Tusk 3.01.2014 r. odwiedził zakład Przetwórstwa Warzyw i Owoców Krokus oraz produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo Frubex-Bis w Pajęcznie.

www.sxc.huKredyt hipoteczny w znaczny sposób wpływa na uszczuplenie firmowego lub domowego budżetu. Nie ma idealnego rozwiązania, które w magiczny sposób zlikwiduje nasze zadłużenie. Jednak, niektóre banki dają możliwość zmniejszenia wysokości raty.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego należy przestudiować oferty polskich banków. Głównie dlatego, ponieważ tylko mBankMultiBank i PKO BP ma w swojej ofercie możliwość skorzystania z kredytu hipotecznego w połączeniu z rachunkiem bilansującym. 

www.sxc.huWejście Polski do Unii Europejskiej oznacza dla przedsiębiorców możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w krajach UE. Jednak aby odnaleźć się na wspólnym rynku, polski przedsiębiorca musi dokładnie zapoznać się z unijnymi regulacjami, wytyczają obowiązujące w UE reguły.

Podstawową zasadą funkcjonowania rynku wewnętrznego na terenie UE jest swoboda przedsiębiorczości, która pozwala prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty pochodzące ze wszystkich państw członkowskich w dowolnym kraju UE. Pod hasłem działalności gospodarczej kryje się zarówno przedsiębiorstwo główne, jak i przedsiębiorstwo podległe np. oddział, filia, agencja etc.

www.sxc.huKomisja Europejska przyjęła wniosek polskiego rządu, dotyczący ograniczenia odliczania VAT od samochodów. Decyzja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ma regulować obowiązek odliczania VAT w momencie wykorzystywania samochodu w celach biznesowych.

Od przyszłego roku mają zostać wprowadzone zmiany w polskiej ustawie o VAT. Komisja Europejska w opublikowanej decyzji przyjęła wniosek polskiego rządu, który dotyczył uregulowania odliczania podatku VAT od samochodów. Z projektu wynika, że zmiany mają zostać wprowadzone od przyszłego roku i maja obowiązywać przez dwa lata.

www.sxc.huW najnowszym raporcie Euler Hermes Collections wynika, że w listopadzie br. upadłość ogłosiło 70 firm, które zatrudniały łącznie ok. 1,8 tys. osób. Według specjalistów, głównym powodem porażki jest słaby rynek wewnętrzny.

Od początku roku upadłość ogłosiło 868 przedsiębiorstw wobec 860 w ubiegłym roku. W samym listopadzie przestało istnieć 70 firm (o 16 więcej niż w listopadzie 2012 roku), zatrudnienie straciło około 1,8 tys. osób. Jak wynika z raportu Euler Hermes Collections upadają przedsiębiorstwa regionalne i to głównie przez problemy na rynku wewnętrznym.

www.sxc.huOd 2014 r. ma wejść w życie przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt założeń zmian w Kodeksie spółek handlowych i innych ustaw. Najważniejszą z nich jest obniżenie minimalnego kapitału zakładowego z 5 tys. złotych do symbolicznej złotówki.

Obniżenie minimalnego kapitału zakładowego to nie jedyna zmiana, którą zamierza wprowadzić od przyszłego rok MF. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będą musiały utworzyć kapitał zapasowy, który będzie wykorzystywany do pokrycia ewentualnych strat w spółce. Kwota jaką przedsiębiorcy muszą przeznaczyć na ten kapitał to 5 proc. sumy zobowiązań, nie może to być jednak mniej niż 50 tys. zł. Podobne rozwiązanie jest już stosowane m.in. w Finlandii, Francji, Niemczech czy Holandii. Tam minimalny kapitał założycielski wynosi 1 euro.

www.sxc.huW najnowszym raporcie Eurostatu czytamy: 30% przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej korzystało w 2013 r. z mediów społecznościowych. Największy odsetek zanotowano na Malcie – 55% firm, Polska uplasowała się na trzecim miejscu od końca z wynikiem 19%.

Najnowszy raport Eurostatu dotyczy obecności w przestrzeni medialnej przedsiębiorstw działających na terenie Unii Europejskiej. Obejmuje on dwie zasadnicze kwestie: posiadanie przez firmy stron internetowych oraz ich obecność w mediach społecznościowych. Ponadto w raporcie zwrócono uwagę na inne możliwości wykorzystywania Internetu przez firmy.