www.sxc.huWraz z nowelizacją Ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły nowe przepisy dotyczące m.in. sposobu wystawiania faktur. Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w obowiązujących jeszcze do niedawna terminach wystawiania rachunków.

Do końca 2013 r. faktura musiała zostać wystawiona nie później niż 7 dnia od dnia wykonania usługi lub sprzedania towaru.

www.sxc.huPrzyjęta przez Rząd podwyżka minimalnego wynagrodzenia wpłynie na zmianę wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców. Preferencyjne składki wzrosną o prawie 8 zł na miesiąc, natomiast składki zwykłe wzrosną o prawie 7 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie również na wysokość preferencyjnych  jak i zwykłych składek ZUS. Podstawa tzw. Małego ZUS-u wynosi 30 proc. od płacy minimalnej, która od przyszłego roku będzie wynosić 1680 zł.

www.sxc.huWraz z 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Nowe przepisy zawierają definicję faktur elektronicznych, co niewątpliwie rozwieje szereg wątpliwości.

Coraz częściej przedsiębiorcy odchodzą od standardowego wystawiania faktur na rzecz ich elektronicznych odpowiedników. Bez wątpienia e-faktury są pożądane głównie z powodów ekonomicznych, gdyż ich wystawienie nie zajmuje zbyt wiele czasu, a dostarczenie ich do klienta lub kontrahenta jest najczęściej niczym innym niż wysłaniem do niego wiadomości e-mail. Ponadto w ten sposób przedsiębiorca można zaoszczędzić, gdyż nie będzie on wydawał pieniędzy na papier oraz będzie mógł zaoszczędzić miejsce na archiwum.

www.sxc.huStyczeń 2014 r. ma wprowadzić zmiany, w efekcie których płaca minimalna z 1 600 zł wzrośnie do 1 680 zł. Zmiana będzie miała wpływ na ewentualne ponoszenie odpowiedzialności za nadużycia podatkowe.

W momencie wejścia w życie zmian zostanie dokładnie nakreślona różnica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem w przypadku uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Uszczuplenie należności publicznej następuje w momencie, gdy podatnik nie dokona zapłaty wymaganej kwoty (w całości lub w części). Natomiast narażenie na uszczuplenie działalności publicznej to spowodowanie zagrożenia, które może w konsekwencji prowadzić do uszczerbku finansowego.

Na szczycie Rady Europejskiej ustalono, że Polska otrzyma 82,5 mld euro z polityki spójności. Kwota została powiększona o ok. 13 proc., z racji uwzględnienia prognozowanego poziomu inflacji.

W lutym br. został ustalony budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wówczas kwota jaka miała trafić do Polski wynosiła 72,9 mld euro. Jednak od tego czasu pula została zwiększona o 9,6 mld euro,  ponieważ została uwzględniona przewidywana inflacja, która wg Komisji Europejskiej w skali roku utrzyma się na poziomie 2 proc.

www.sxc.huRząd zapowiada istotne zmiany w prawie drogowym. Od 2015 r. zostanie wprowadzony obowiązek posiadania w samochodzie alkomatu. Zostaną również zaostrzone kary za jazdę pod wpływem alkoholu.

Podczas konferencji prasowej Premier Donald Tusk przedstawił wyniki posiedzenia rządu. Podstawową zmianą, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązek posiadania alkomatu, w każdym samochodzie. Takie rozwiązanie ma mieć charakter zapobiegawczy, ponieważ nie będzie istniał obowiązek używania alkomatu.

www.sxc.huPodczas wizyty w Pajęcznie szef polskiego rządu zapewniał, że mikro, małe i średnie firmy mogą liczyć na prawie 4,5 mld euro z środków unijnych przekazanych Polsce. Pieniądze będą skierowane do nowopowstałych, jak i już funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw.

Premier Donald Tusk 3.01.2014 r. odwiedził zakład Przetwórstwa Warzyw i Owoców Krokus oraz produkcyjno-handlowe przedsiębiorstwo Frubex-Bis w Pajęcznie.

www.sxc.huKredyt hipoteczny w znaczny sposób wpływa na uszczuplenie firmowego lub domowego budżetu. Nie ma idealnego rozwiązania, które w magiczny sposób zlikwiduje nasze zadłużenie. Jednak, niektóre banki dają możliwość zmniejszenia wysokości raty.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego należy przestudiować oferty polskich banków. Głównie dlatego, ponieważ tylko mBankMultiBank i PKO BP ma w swojej ofercie możliwość skorzystania z kredytu hipotecznego w połączeniu z rachunkiem bilansującym. 

www.sxc.huWejście Polski do Unii Europejskiej oznacza dla przedsiębiorców możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w krajach UE. Jednak aby odnaleźć się na wspólnym rynku, polski przedsiębiorca musi dokładnie zapoznać się z unijnymi regulacjami, wytyczają obowiązujące w UE reguły.

Podstawową zasadą funkcjonowania rynku wewnętrznego na terenie UE jest swoboda przedsiębiorczości, która pozwala prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty pochodzące ze wszystkich państw członkowskich w dowolnym kraju UE. Pod hasłem działalności gospodarczej kryje się zarówno przedsiębiorstwo główne, jak i przedsiębiorstwo podległe np. oddział, filia, agencja etc.

www.sxc.huKomisja Europejska przyjęła wniosek polskiego rządu, dotyczący ograniczenia odliczania VAT od samochodów. Decyzja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. ma regulować obowiązek odliczania VAT w momencie wykorzystywania samochodu w celach biznesowych.

Od przyszłego roku mają zostać wprowadzone zmiany w polskiej ustawie o VAT. Komisja Europejska w opublikowanej decyzji przyjęła wniosek polskiego rządu, który dotyczył uregulowania odliczania podatku VAT od samochodów. Z projektu wynika, że zmiany mają zostać wprowadzone od przyszłego roku i maja obowiązywać przez dwa lata.