Od stycznia ponownie wzrosną kary za brak ważnego OC. Tym razem kierowcy mogą zapłacić nawet do 3 360 zł. Jak poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rośnie również poziom wykrywalności kierowców, którzy nie ubezpieczają swoich samochodów.

Za brak ważnej polisy OC od przyszłego roku kierowcy będą musieli zapłacić karę o 5% wyższą niż w roku obecnym. Kwota jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę z wyszczególnieniem na konkretne pojazdy oraz na czas, w którym kierowca nie posiada ważnej policy.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Eurostat, w 2012 roku 59% internautów z krajów Unii Europejskiej robiło zakupy online. W czołówce uplasowały się takie kraje jak: Dania, Szwecja, Wielka Brytania, czy Niemcy.

Najnowsze badania biura statystycznego UE w 2012 roku dotyczyły ogólnej aktywności Europejczyków w sieci oraz tego jak często (i czy w ogóle) robią zakupy online.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim komunikacie ostrzega przed dopuszczeniem pośredników do rachunku bankowego w płatnościach internetowych. W swojej wypowiedzi zwraca uwagę na ryzyko jakie występuje jeżeli podczas dokonywania zakupów nie zachowamy szczególnej ostrożności.

W komunikacie UKNF zaznaczył, że podstawową zasadą, która uchroni nas przed stratą środków z konta jest zachowanie w tajemnicy swoich danych, które umożliwiają zalogowanie się na nasz rachunek bankowy. Ponadto istotną kwestią jest, aby nie doszło do sytuacji, w której podmiot inny niż nasz bank pobierze naszą historię rachunku.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie istotnych zmian w urzędach pracy. Od przyszłego roku relacja urzędnik-bezrobotny ma ulec poprawie, co ma doprowadzić do zmniejszenia bezrobocia.

Jak przyznał minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz od stycznia 2014 r. zostaną wprowadzone zmiany w polskich urzędach pracy. Przede wszystkim ma zostać zmieniony sposób aktywizacji bezrobotnych przez instytucje. Oprócz tego proponowane zatrudnienia mają być dobierane w bardziej konkretny sposób z uwzględnieniem predyspozycji danej osoby.

Według najnowszych badań Instytutu Keralla Research – prawie 70 proc. Polskich biznesmenów uważa, iż należy stworzyć instytucję Rzecznika Praw Przedsiębiorców, a ponad 40 proc. badanych stwierdza, że doświadczyło problemów, które kwalifikowały się do zgłoszenia ich do takiej instytucji.

Obecnie w Polsce nie ma żadnego organu, który w swoim założeniu miałby reprezentować interesy  przedsiębiorców miro, małych i średnich firm. Nie oznacza to jednak, że taka instytucja jest niepotrzebna.

Od przyszłego roku kraje Unii Europejskiej będą miały obowiązek wliczania do PKB dochodów z szarej i czarnej strefy, ma to spowodować podniesienie PKB o 16 miliardów złotych

Polska podobnie jak inne kraje UE będzie musiała wliczyć do dochodu narodowego prostytucję, przemyt oraz produkcję i handel narkotykami. Do tej pory większość krajów wliczała usługi zaliczające się do nielegalnej działalności (produkcja lub usługi), które w całości lub w części były ukrywane przed organami administracji państwowej w celu unikania płacenia podatków, ceł, akcyz czy składek na ubezpieczenia społeczne. Zmiana ta ma zwiększyć PKB oraz ma spowodować poprawę jego relacji do długu publicznego.

Czerwcowe dane Eurostatu w zielonych barwach dla Polski. W tym miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 10,6 proc. i jest o 0,1 proc. niższa niż w maju bieżącego roku.

Publikacja europejskiego urzędu statystycznego z 31.07.2013 roku może przynieść ulgę mieszkańcom Unii Europejskiej. Wbrew prognozom analityków, stopa bezrobocia nie wzrosła ani w strefie euro, ani w całej UE. Według obecnych wyników wynosi ona 12,1% i jest ona niższa o 0,1% od prognoz. Pomimo to eksperci nie podzielają radosnych nastrojów i czekają na wyniki po korekcie, które mogą różnić się od aktualnych odczytów. Wg najnowszych danych, stopa bezrobocia w Eurolandzie wyniosła w czerwcu 12,1% co daje dokładnie ten sam wynik jaki zanotowaliśmy w maju po korekcie.