Od 2015 r. zmiany w CIT

www.pixabay.com/e-gabiWkraczając w Nowy Rok zawsze spodziewamy się, że będzie on lepszy niż miniony. Tegoroczne zmiany przedsiębiorcy mogą zauważyć już 1go stycznia, ponieważ właśnie wtedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy odnoszące się do podatku CIT.

Wielu zmian możemy spodziewać się w nadchodzącym roku. Przedsiębiorcy powinni dokładnie zapoznać się z przepisami, które dotykają sfery chyba najbardziej kłopotliwej, a mianowicie podatków. Oczywiście w ich przypadku, chodzi przede wszystkim o podatek CIT, w tym roku zmiany są bardzo obszerne.

Cienka kapitalizacja

– Wśród wielu zmian, jakie wchodzą w życie od stycznia 2015 roku, najważniejsze są te dotyczące przepisów o tzw. cienkiej kapitalizacji, datio in solutum [świadczenie w miejsce wykonania – red.]. Z praktycznego punktu widzenia istotne znaczenie mają też zmiany dotyczące dokumentacji podatkowych, m.in. certyfikatów rezydencji – tłumaczy Mirosława Zugaj, doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Zdaniem Mirosławy Zugaj istotne dla spółek będą zmiany dotyczące cienkiej kapitalizacji, czyli sytuacji, gdy podmiot będący udziałowcem danej spółki finansuje jej działalność poprzez udzielane pożyczki. Takie działania pozwalają na obniżanie należności podatkowych. Inny będzie zakres podmiotów, od których zaciągnięta pożyczka podlega przepisom o cienkiej kapitalizacji. Dotychczas do kosztów uzyskania przychodu nie mogły być zaliczane odsetki od pożyczek udzielanych między podmiotami związanym bezpośrednio. Od 2015 roku będzie to dotyczyło także podmiotów związanych pośrednio (czyli podmiotów, które posiadają w kapitale podatnika oraz w kapitale podmiotu udzielającego podatnikowi pożyczki udział pośredni wynoszący minimów 25 proc. udziałów lub akcji).

Opodatkowanie CFC

W minionym roku było kilka jaskrawych przykładów przenoszenia swojej firmy za granicę po to, aby uniknąć wysokich podatków. Wprowadzone zmiany uniemożliwiają takie zachowanie, od teraz na dochód polskiego przedsiębiorcy, który jest opodatkowany za pośrednictwem spółki zależnej została nałożona dodatkowa danina. Każdy, kto zakłada swoją firmę w kraju, który jest przyjazny podatkowo będzie musiał zapłacić dodatkowy podatek, za nieuczciwą konkurencję. To samo będzie dotyczyć przedsiębiorców, którzy stosują regułę 25-50-25.

Dywidenda rzeczowa

Od teraz na równi będziemy traktować spłacenie wspólnika w formie rzeczowej, jak i pieniężnej. Do tej pory przekazana wspólnikowi dywidenda rzeczowa była niejako lepszym rozwiązaniem, ponieważ nie była ona objęta podatkiem dochodowym. Od teraz będzie ona traktowana jako zwyczajna sprzedaż, co w świetle przepisów zmusza przedsiębiorstwo do zaznaczenia przychodu.

E-deklaracje

Wprowadzone zmiany dotykają również obszarów elektronicznych, które jak mogłoby się wydawać mają pomóc przedsiębiorcom w prowadzeniu biznesu. Od teraz druki CIT-8 IFT-2 będziemy mogli składać jedynie za pomocą e-deklaracji. Z jednej strony jest to ułatwienie, ponieważ ominiemy kolejki w urzędach, jednak z drugiej, każdy przedsiębiorca od teraz musi posiadać elektroniczny i certyfikowany podpis, a to będzie się wiązało z dość poważnym, choć jednorazowym wydatkiem.

To oczywiście garść zmian, jakie zostaną wprowadzone w 2015 roku. Każdy przedsiębiorca musi uzbroić się w cierpliwość oraz wyostrzyć wzrok i słuch, aby niczego nie przegapić.

Źródła: Media, Newseria