Podatek za dojazd do pracy?

www.pixabay.com/DarkoStojanovicSamochód służbowy jest bez wątpienia dużym ułatwieniem dla pracowników. Jednak od jakiegoś czasu urzędnicy wprowadzają kolejne przepisy, które ograniczają jego użytkowanie. Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienił się zasady opodatkowania wykorzystywania go do celów prywatnych, wysokość daniny będzie uzależniona od pojemności silnika oraz od liczby dni.

Obowiązek odprowadzania podatku od użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych istnieje już od jakiegoś czasu. Jednak do tej pory nie był on sprecyzowany, co doprowadzało do nieumiejętnego odczytywania obowiązujących przepisów. Od 1 stycznia 2015 roku zaczęła obowiązywać zmiana w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której została podana dokładna wysokość daniny oraz został zawarty sposób jej naliczania.

Od czego zależy wysokość podatku?

Pierwszą poważną wytyczną, która musi być brana pod uwagę w przypadku naliczania wysokości przychodu, od którego pracodawca będzie rozliczał podatek, jest pojemność silnika. Nowe przepisy wprowadzają dwojakie rozróżnienie:

1. pojemność silnika 1600 centymetrów sześciennych – podatek w wysokości 250 zł miesięcznie,
2. pojemność silnika przekraczająca 1600 centymetrów sześciennych – podatek w wysokości 400 zł miesięcznie.

Jak zaznacza Marek Siudaj z Tax Care, dokładna kwota, jaką będzie trzeba zapłacić zależeć będzie od liczby dni, w których auto służbowe zostało wykorzystane do celów prywatnych. Sposób w jaki należy naliczać zobowiązanie jest następujący:

- 1 dzień w miesiącu – 1/30 ustalonej sumy,
- 2 dni w miesiącu – 2/30 ustalonej sumy,
- kolejne dni analogicznie do powyższych przykładów.

Dojazd opodatkowany?

Nowe przepisy nie rozwiewają wszystkich wątpliwości. Najwięcej ich skupia się przy kwestii dojazdu pracowników do pracy. Zdaniem większości urzędników fiskusa takie wykorzystanie pojazdu służbowego powinno być traktowane jako przychów i tym samym należy obciążyć go podatkiem. Jak na razie istnieją dwa sposoby, które pozwalają uniknąć odprowadzania podatku z tego tytułu.

1. Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli pracodawca zorganizuje swoim pracownikom przewóz do pracy autobusem uniemożliwi to nałożenie obowiązku odprowadzenia podatku. Jednak jak zaznaczają eksperci taki przepis może spowodować bardzo restrykcyjne jego odczytywanie. Autobus bowiem oznacza pojazd przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, tym samym dojazd np. 5 pracowników samochodem osobowym będzie odbierany, jako wykorzystywanie auta do celów prywatnych.

2. Pracownik może nie odprowadzać podatku za użytkowanie samochodu do celów prywatnych, jednak musi wprowadzić odpłatności za jego wykorzystywanie. Zgodnie z przepisami, jeśli pracownik korzysta z samochodu służbowego prywatnie, to jego przychód będzie liczony jako różnica między wysokością stawki jaką płaci a kwotami zapisanymi w ustawie.

Źródło: Tax Care, Media