Projekt ustawy Ministerstwa Gospodarki zapowiada zmiany na lepsze dla przedsiębiorców

www.sxc.huProjekt ustawy o ułatwieniu działalności gospodarczej trafił do uzgodnień międzyresortowych. Zmiany mają zostać wprowadzone w ponad 30 obowiązujących aktach prawnych, co jak zapewnia Ministerstwo Gospodarki ułatwi wprowadzenie oszczędności w przedsiębiorstwach.

Dokument jest IV turą zmian w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej. Jego głównym celem jest zmniejszenie obowiązków informacyjnych oraz poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstw. Ponadto ustawa ma spowodować, wyłączenie pewnych obowiązków oraz ma sprawić, że większość obowiązujących procedur będzie mniej kosztowna. Zmiany: Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt ustawy jest skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorców i to właśnie oni powinni wyczekiwać modyfikacji aktów prawnych.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, po wprowadzeniu zmian nie będą musieli uzyskać w urzędzie skarbowym potwierdzenia dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R (obecnie wynosi on 170 zł). Rejestracja będzie odbywać się wyłącznie na wniosek. Również osoby mające upoważnienia przedsiębiorcy AEO będą mogli liczyć na pewne udogodnienia. W momencie wejścia ustawy w życie, ma zostać wydłużony termin na rozliczenie VAT w imporcie. Oprócz tego, dokument ma również wprowadzić zmiany w procedurach importowych w portach morskich. Będą one dotyczyć głównie regulacji czynności urzędowych niezbędnych do opuszczenia towaru do obrotu, po zmianach będą one przeprowadzane wciągu 24h. Ponadto wszelkie planowane kontrole będą zgłaszane do dyrektora urzędu celnego, który z kolei będzie przekazywał informacje do wszelkich służb opracowujących harmonogram czynności kontrolnych.

Dodatkowo ustawa  ma wprowadzić ograniczenia w zakresie formalności. Po wprowadzeniu zmian mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych (chyba, że będą one wymagane przez prawo unijne lub międzynarodowe). Oprócz tego pracodawca będzie musiał zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego wystawionego przez poprzedniego pracodawcę (obecnie pracownik przy zmianie zatrudnienia musi obowiązkowo wykonać badania).

Ponadto, w Biuletynach Informacji Publicznej będą publikowane orzeczenia sądów, które mają spowodować ujednolicenie orzecznictwa sygnalizowanie organom, które instytucje mają problem z prawem. Jak zapewnia MG takie działanie będzie wykonywane z zachowaniem ochrony danych osobowych.