SGB – ten system ochroni banki

SGB
Aby móc być pod ochroną Spółdzielczego Systemu Obrony (IPS-SGB) banki muszą same się zgłosić. Obecnie blisko 200 placówek będzie zwolnionych z konieczności indywidualnego spełniania jednego z minimalnych wskaźników płynności. Ma to przede wszystkim powiększyć ich płynność zachowując ich bezpieczeństwo.

Projekt został utworzony w zeszłym roku w listopadzie, do dzisiaj przystąpiło do niego 197 banków spółdzielczych Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz bank zrzeszający – SGB Bank SA. Głównym celem IPS-SGB jest zwiększenie bezpieczeństwa działania banków spółdzielczych poprzez udzielanie sobie wzajemnego wsparcia w zakresie płynności i wypłacalności.

Aby móc wziąć udział w IPS-SGB trzeba wykazać pewien poziom płynności – taki sam dla wszystkich, choć od teraz poszczególne banki będą z tego wymogu zwolnione.

Wymiar realny mechanizmu polega na zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty aktywów płynnych, które mogą być uruchomione w sytuacji skrajnej skutkującej na przykład utratą znacznej liczby środków.

Fundusz Pomocowy, na który składają się wszyscy uczestnicy IPS-SGB, stanowi natomiast źródło kapitału koniecznego do udzielania pomocy.

– Mechanizmy systemu rzeczywiście i realnie zaczynają działać chociażby poprzez to, że został ujednolicony audyt i wszystkie uczestniczące w nim banki są audytowane przez jednostkę zarządzającą według tej samej metody i w jednolity sposób wyciągamy z tych audytów wnioski – wyjaśnia Adam Skowroński. –  Widzimy, już że ryzyko systemu jest mniejsze.

IPS-SGB stale monitoruje swoich uczestników. W ramach audytu kontrolowane są ryzyka poszczególnych banków systemu, tak aby odpowiednio wcześnie zidentyfikować ewentualne zagrożenia (uczestników obowiązują takie same zasady zarządzania ryzykiem). W zależności od skali problemów do dyspozycji jest kilka poziomów działań prewencyjnych. Na każdym etapie IPS-SGB służy pomocą merytoryczną i doradztwem, współpracując z bankiem w opracowaniu najbezpieczniejszych rozwiązań.

– Wzrost bezpieczeństwa powinien się przełożyć na lepsze postrzeganie sektora bankowości spółdzielczej, ponieważ ma on system, jakiego nie mają inne instytucje finansowe – zapewnia Adam Skowroński. – Prócz mechanizmów, które były i są nadal, czyli gwarancji depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mamy dodatkowy mechanizm, który sprawia, że korzystanie ze środków pomocowych BFG może w ogóle nie być konieczne, ponieważ system ochrony zapewnia uczestnikom płynność i wypłacalność. Zatem każdy uczestnik systemu ma podwójną ochronę w stosunku do innych banków.

Źródło: newseria